Componentan Ruotsin tytäryhtiö hakeutuu konkurssiin

Report this content

Componenta Oyj, pörssitiedote, sisäpiiritieto, 25.9.2019 klo 11.10

Ruotsissa sijaitseva Componenta Främmestad AB on jättänyt konkurssihakemuksen paikalliseen käräjäoikeuteen tänään 25.9.2019.

Componenta on vuoden 2019 puolivuosikatsauksessa kerrotulla tavalla pyrkinyt parantamaan Ruotsin liiketoimintojen kannattavuutta ja supistamaan liiketoimintaan sitoutuvaa pääomaa. Osana kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimia yhtiö on käynyt neuvotteluja merkittävien asiakassopimuksiensa uudistamisesta. Sopimusneuvotteluissa ei kuitenkaan päästy sellaiseen lopputulokseen, joka olisi varmistanut kannattavan liiketoiminnan jatkossa, minkä johdosta Componenta Främmestad AB päätti hakeutua konkurssiin.

”Componenta Främmestad AB:n kannattavuuden parantamiseksi on tehty määrätietoisesti töitä jo pitkään, mutta kun toimintaa ei saatu käännettyä pysyvästi kannattavaksi, ei yhtiön toimintaa ollut järkevää jatkaa. Yhtiön asiakkuuksien kannattavuus oli heikko, eikä tätä onnistuttu neuvotteluissa asiakassopimuksien uusimisesta merkittävästi parantamaan. Toimintaan sitoutui myös huomattavasti pääomaa, tuotteiden jalostusaste oli alhainen ja suurin osa liiketoiminnasta oli konsernin ulkopuolelta tulevien valujen jalostusta ja välitystoimintaa. Viime vuosina Componentan konsernirakenteessa tapahtuneet muutokset johtivat siihen, että Componenta Främmestad AB:n strateginen merkitys konsernille on pienentynyt. Pääsemmekin jatkossa keskittymään ydinliiketoimintamme mukaisiin kappale- ja sarjakokoihin sekä kehittämään Suomen palveluvalikoimamme monipuolisuutta tarjoamalla valettuja ja koneistettuja komponentteja yhden luukun periaatteella. Tästä syntyy merkittävää etua erityisesti kone- ja laitevalmistajille, jotka hakevat laatua ja tehokkuutta asennusvalmiista komponenteista”, sanoo Componenta Oyj:n toimitusjohtaja Marko Penttinen.

Componenta Främmestad AB:n saneerausohjelma vahvistettiin Skaraborgin käräjäoikeudessa 3.7.2017 ja tuomioistuimen päätös tuli lainvoimaiseksi 24.7.2017. Yhtiö maksoi maaliskuussa 2018 noin 2,3 Me konsernin ulkoisia saneerausvelkoja sekä 0,6 Me palkkatakauksen Ruotsin valtiolle. Aiemmin Componenta-konserniin kuuluneen Turkin yhtiön 2,5 Me:n suuruiselle saneerausvelkasaamiselle oli sovittu erillinen vuoteen 2024 ulottuva maksuohjelma, joka oli sidottu Componenta Främmestad AB:n käyttökatteeseen ja vuosittainen enimmäissuoritus oli 25 % käyttökatteesta. Kyseisen velan vuoden 2019 lyhennys lykkääntyi vuodella eteenpäin, koska yhtiön käyttökate oli negatiivinen maksusopimuksen mukaisella tarkastelukaudella 1.7.2018 - 30.6.2019.

Componenta Oyj:llä ja Componenta Finland Oy:llä ei ole Componenta Främmestad AB:n vastuiden puolesta annettuja takauksia tai muita vakuuksia. Ruotsin tytäryhtiön konkurssin myötä konsernin saneerausvelat pienenevät 2,5 Me:lla ja ovat 12,7 Me. Myös Componenta Främmestad AB:n taseessa muissa rahastoissa esitetty pääomalaina 27 Me poistuu konkurssin myötä Componenta-konsernin taseesta. Componenta Främmestad AB:n konkurssi ei vaaranna Componenta Oyj:n, Componenta Finland Oy:n eikä konsernin omia pääomia. Konkurssin ei myöskään arvioida vaarantavan konsernin toiminnan jatkuvuutta. Componenta Främmestad AB tullaan esittämään konsernitilinpäätöksessä lopetettuna toimintona.

COMPONENTA OYJ

Marko Penttinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Marko Penttinen, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa