Componentan suurten valukomponenttien tuotanto Hollannissa yhdistetään belgialaisen Ferromatrixin kanssa

Componenta Oyj ja Michel Van de Wiele NV, Ferromatrix NV:n omistaja ovat sopineet suurten furaanivalukomponenttien tuotantojensa yhdistämisestä ja keskittämisestä yhteen Belgian Kortrijkissa sijaitsevaan valimoon. Sopimus astuu voimaan tarvittavien hyväksyntöjen jälkeen. Ferromatrix NV on suurten valukomponenttien tuotantoon erikoistunut pitkälle automatisoitu furaanivalimo ja osa Van de Wiele  -konsernia, joka on maailman johtava matto- ja tekstiilikoneiden toimittaja. Tuotannot yhdistämällä luodaan yksi tehokas ja korkealla käyttöasteella toimiva suurten valukomponenttien tuotantoyksikkö.

Componenta ja Ferromatrix NV perustavat 50/50 tasaosuuksin omistettavan yhteisyrityksen, joka vuoden 2016 alusta lähtien keskittyy suurten furaanivalukomponenttien myyntiin ja asiakasyhteistyöhön. Toisessa vaiheessa, tiettyjen edellytysten täyttyessä, Componentalla on mahdollisuus tulla Ferromatrixin vähemmistöomistajaksi 40 %:n osuudella. Samassa yhteydessä yhteisen myyntiyrityksen omistus muuttuu niin, että Componentan omistusosuus siitä on 60 % ja Van de Wielen 40 %. Toinen vaihe on tarkoitus toteuttaa vuonna 2017.

Componentan laaja asiakaspalveluverkosto vastaa suurten furaanivalukomponenttien myynnistä ja asiakasyhteistyöstä. Ferromatrix ohjaa myös oman ulkoisen myyntinsä yhteisen myyntiyhtiön kautta. Ferromatrix vastaa yhdistetystä furaanivalukomponenttien tuotannosta.

Tuotannon yhdistäminen Ferromatrixin kanssa liittyy Componentan tuotantolinjojen käyttöasteiden tehostamistoimenpiteisiin ja valutuotannon keskittämiseen suurempiin yksiköihin. Yhdistämisen seurauksena Componentan Hollannin Heerlenissä sijaitseva furaanilinja suljetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Componenta jatkaa edelleen käsinkaavattujen furaanivalujen valmistusta Suomen Iisalmessa sijaitsevassa Suomivalimossa palvellen pohjoismaisia asiakkaita.

Osana tuotannon tehostamisohjelmaa Weertin valimon tuorehiekkalinja suunnitellaan siirrettäväksi Heerleniin vuoden 2016 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Jatkossa Heerlenin valimossa toimii kaksi tuorehiekkalinjaa. Suunnitellun siirron seurauksena Weertin valimo suljetaan vuoden 2016 loppuun mennessä ja kaikki Componentan toiminnot Hollannissa keskitetään Heerlenin yksikköön.

Tehtävillä toimenpiteillä tulee olemaan Hollannin toiminnoissa henkilöstövaikutuksia, joiden arvioidaan tarkoittavan noin 140 henkilön vähentämistä asteittain lokakuun 2016 loppuun mennessä. Tällä hetkellä Componentalla on Hollannissa noin 435 työntekijää (ilman vuokratyövoimaa).

Toimenpiteiden kustannussäästövaikutukset ja muut niillä saatavat edut ovat arviolta noin 6 miljoonaa euroa vuositasolla ja ne saavutetaan asteittain vuoteen 2017 mennessä. Toimenpiteistä aiheutuvien kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan 9 miljoonaa euroa ja taseen omaisuuserien alaskirjausten 3 miljoonaa euroa vuosien 2015 - 2016 aikana.

Heerlenin furaanilinjan sulkemisen ja Ferromatrixin kanssa käynnistettävän yhteistyön positiivisten vaikutusten odotetaan näkyvän jo vuonna 2016. Tehtävät muutokset ovat osa Componentan tehostamisohjelmaa ja strategisia toimenpiteitä tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Niiden tuomat kustannussynergiat yhdessä suunnitteluosaamisen ja monipuolisten tuotantomahdollisuuksien kanssa vahvistavat Componentan asemaa maailmanlaajuisena korkealaatuisten valukomponenttien ja niistä koostuvien ratkaisujen toimittajana.

Helsinki 14. heinäkuuta 2015

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Componenta Oyj

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2014 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Tilaa