• news.cision.com/
  • Componenta Oyj/
  • Componentan tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2019: Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi, mutta käyttökate heikkeni, liiketoiminnan rahavirta vahvistui

Componentan tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2019: Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi, mutta käyttökate heikkeni, liiketoiminnan rahavirta vahvistui

Report this content

Componenta Oyj Pörssitiedote 28.2.2020 klo 8.00

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin jatkuvien toimintojen kehitystä tammi-joulukuussa 2019 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2018, ellei toisin ole mainittu. Componenta julkisti pörssitiedotteella 7.11.2019 aikaisemmin julkaistut jatkuvien toimintojen konsernituloslaskelmat ja taloudelliset tunnusluvut oikaistuina Componenta Främmestad AB:n konkurssin vaikutuksella.

Tilikauden jatkuvia toimintoja olivat valimot Porissa ja Karkkilassa sekä metallituotetehtaat Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä ja Sastamalassa. Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Componenta Finland Oy:n nimi muuttui Componenta Castings Oy:ksi ja Komas Oy:n nimi Componenta Manufacturing Oy:ksi 1.1.2020.


Tammi - joulukuu 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto nousi edellisvuoden tasolta ollen 50,7 Me (39,3 Me).
  • Käyttökate pieneni ollen 1,6 Me (3,2 Me).
  • Liiketulos oli -1,7 Me (1,0 Me).
  • Tilikauden tulos sisältäen lopetetut toiminnot oli 14,6 Me (1,0 Me). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,08 e (0,01 e).

Loka - joulukuu 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto nousi ollen 18,4 Me (8,9 Me).
  • Käyttökate pieneni ollen -0,3 Me (0,9 Me).
  • Liiketulos oli -1,8 Me (0,1 Me).


Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 22,6 Me (15,2 Me). Yrityksen saneerauksesta annetun lain 9 luvun 58 §:n mukaan Componenta ei voi saneerausohjelman vahvistamisen ja päättymisen välisenä aikana jakaa osinkoa. Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n mukaan yhtiö ei myöskään voi seuraavan kolmen vuoden aikana jakaa yhtiön vapaata omaa pääomaa osakkeenomistajille, koska yhtiö on alentanut osakepääomaa tappioiden kattamiseksi 11.5.2017.


Componentan tulosohjeistus 2020

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2020 olevan 65 - 80 Me. Käyttökatteen odotetaan säilyvän positiivisena. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 50,7 Me ja käyttökate 1,6 Me.

Mahdollinen raaka-aineiden kallistuminen ja yleinen kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin.

 

Toimitusjohtaja Marko Penttinen kommentoi katsauskautta

“Erityisesti vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä markkinoiden epävarmuus lisääntyi, mikä näkyi myyntivolyymien laskuna. Componentan liikevaihtoa kuitenkin kasvatti Komasin (nyk. Componenta Manufacturing Oy) konsolidointi Componenta-konserniin 1.9.2019 alkaen. Kannattavuutta rasittivat volyymien laskun lisäksi Komas Oy:n (nyk. Componenta Manufacturing Oy) hankinnasta aiheutuneet tulosvaikutteisesti kirjatut asiantuntijakulut 0,4 Me. Componenta Främmestad AB:n konkurssin johdosta konsernin hallinnollisten kulujen suhteellinen osuus jatkuvien toimintojen liikevaihdosta ja liiketuloksesta on kasvanut, koska emoyhtiö Componenta Oyj:n hallinnolliset kulut eivät ole muuttuneet Componenta Främmestadin konkurssin johdosta, vaan ne ovat jääneet rasittamaan jatkuvien liiketoimintojen tulosta samalla, kun Componenta Främmestadin liikevaihto ja suorat kulut eivät enää ole osa jatkuvien toimintojen tulosta.

Toimenpiteet kulujen sopeuttamiseksi on aloitettu ja jatkamme määrätietoisesti toimia Componenta-konsernin kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi sekä uusmyynnin kasvattamiseksi. Synergiaetujen realisoimiseksi ja Componenta-brändin vahvistamiseksi Componenta Finland Oy:n nimi muuttui Componenta Castings Oy:ksi ja Komas Oy:n nimi Componenta Manufacturing Oy:ksi 1.1.2020.

Teimme vuosia töitä Ruotsin konepajan Componenta Främmestad AB:n kannattavuuden parantamiseksi. Yhtiön asiakkuuksien kannattavuus oli heikko, eikä tätä onnistuttu merkittävästi parantamaan neuvotteluissa asiakassopimuksien uusimisesta. Lisäksi tuotteiden jalostusaste oli alhainen ja suurin osa liiketoiminnasta oli konsernin ulkopuolelta tulevien valujen jalostusta ja välitystoimintaa. Koska toimintaa ei saatu käännettyä pysyvästi kannattavaksi, sitä ei ollut järkevä jatkaa, ja Componenta Främmestad AB hakeutui konkurssiin 25.9.2019. Irtautuminen Ruotsin konepajaliiketoiminnan heikosti kannattavista asiakkuuksista vapautti pääomia ja pääsimme näin ollen keskittymään ydinliiketoimintamme mukaisiin kappale- ja sarjakokoihin sekä monipuolistamaan Suomen palveluvalikoimaa.

Asiakkaidemme toiveena on ollut jo pidemmän aikaa, että Componenta pystyisi tarjoamaan valmiita komponentteja. Palvelumme monipuolistamiseksi hankimme vuoden 2019 elokuussa koneistusliiketoimintaa harjoittavan Komas Oy:n
(nyk. Componenta Manufacturing Oy). Yrityskaupan myötä Componenta kasvoi Suomen johtavaksi metallikomponenttien valmistajaksi, tuote- ja palveluvalikoimamme laajentui ja pystymme nyt palvelemaan yhden luukun periaatteella valettuja ja koneistettuja komponentteja ostavia teollisuudenaloja. Tarjoamamme yhden luukun palvelu on otettu asiakkaiden puolella hyvin vastaan ja olemme jo saaneet ensimmäiset uudet kaupat valmiista komponenteista.

Saneerausohjelmien toteuttaminen eteni suunnitellusti vuonna 2019 ja konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä.”

Avainluvut

  2019 2018 Muutos-%
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Me 50,7 39,3 29,0 %
Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Me 1,6 3,2 -50,2 %
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Me -1,7 1,0 -274,7 %
Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, % -3,3 2,4 -235,4 %
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat toiminnot, Me -2,1 0,9           -322,9 %
Tulos, jatkuvat toiminnot, Me -2,1 0,9 -321,8 %
Tulos, sisältäen lopetetut toiminnot, Me 14,6 1,0 1 295,6 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e 0,08 0,01 1 278,7 %
Laimennettu osakekohtainen tulos, e 0,08 0,01 660,1 %
Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, Me 4,1 1,3 211,5 %
Korollinen nettovelka, Me 8,7 -3,4 359,8 %
Oman pääoman tuotto, % 83,0 5,6 1 392,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,2 6,0 -47,1 %
Omavaraisuusaste, % 29,4 39,3 -25,2 %
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, jatkuvat toiminnot, Me 2,8 1,1 155,1 %
Konsernin saneerausvelat, Me 12,3 16,0 -23,2 %
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 617 439 40,5 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot 508 473 7,4 %
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Me 9,0 5,8            56,0 %


Componentan tilinpäätöstiedote 2019 pdf -muodossa on tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com.

 

COMPONENTA OYJ

Marko Penttinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Marko Penttinen, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200

Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.