Componentan tulos parani selvästi, kysyntänäkymät loppuvuodelle edelleen hyvät

Vuoden 2011 huhti - kesäkuu lyhyesti (suluissa vastaava ajanjakso vuotta aiemmin)

 • Konsernin huhti - kesäkuun liikevaihto kasvoi 33 % 156,5 Me:oon (117,3 Me).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi ja oli 10,7 Me  (4,0 Me). Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 10,1 Me (4,0 Me).
 • Konsernin kapasiteetin käyttöaste oli 76 % (58 %).
 • Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä parani edellisvuodesta ja oli 4,1 Me (-2,2 Me), ja  kertaluonteisten erien jälkeen 3,5 Me (-2,2 Me).
 • Osakkeenomistajille kuuluva tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,9 Me (-1,7 Me) eli osakekohtaisesti 0,16 e (-0,10 e).
 • Huhti - kesäkuun liiketoiminnan nettorahavirta oli 5,3 Me (12,1 Me).

Toisen vuosineljänneksen liikevoittoa paransivat edellisvuodesta lähinnä huomattavasti korkeammat tuotantovolyymit ja aikaisemmin toteutetut kustannussopeutustoimet. Liikevoittoa rasittivat alueellisten raaka-aineiden ja muiden materiaalilisien piiriin kuulumattomien raaka-aineiden hintojen nousut -0,7 Me.

Vuoden 2011 tammi - kesäkuu lyhyesti (suluissa vastaava ajanjakso vuotta aiemmin)

 • Konsernin tilauskanta kasvoi 33 % ja oli kesäkuun lopussa 111 Me (84 Me).
 • Liikevaihto katsauskaudella nousi 44 % ja oli 301 Me (209 Me).
 • Kapasiteetin käyttöaste katsauskaudella oli 74 % (54 %).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 19,2 Me (4,3 Me). Liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen oli 16,1 Me (4,3 Me).
 • Tulos rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä oli 7,3 Me (-7,8 Me). Tulos rahoituserien jälkeen mukaan lukien kertaluonteiset erät oli 4,2 Me (-7,8 Me). 
 • Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,29 e (-0,33 e). Osakekohtainen tulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 0,15 e (-0,33 e).
 • Käyttämättömät luottositoumukset ja rahavarat katsauskauden lopussa olivat 57 Me.

Markkinanäkymät

Kysyntänäkymät konsernin kaikilla asiakastoimialoilla ovat vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen alussa edelleen hyvät. Viime aikoina lisääntynyt rahoitusmarkkinoiden epävarmuus saattaa kuitenkin jatkossa vaikuttaa talouden luottamukseen heikentävästi.

Kysynnän kehityksen odotetaan jatkuvan hyvänä raskaat ajoneuvot -asiakastoimialalla erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan hyvän markkinakehityksen ansiosta.

Kaivosteollisuuskoneiden komponenttien kysynnän odotetaan edelleen kehittyvän suotuisasti lähinnä materiaalihintojen nousun vuoksi. Rakennuskoneiden kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan kehittyvissä maissa. Kehittyneissä maissa kysynnän kasvu johtuu lähinnä vanhan konekannan uudistamisesta.

Maatalouskoneiden loppuvuoden kysynnän arvioidaan nousevan edellisvuodesta maataloustuotteiden kohonneiden hintojen vuoksi sekä Euroopan ja Venäjän markkinoiden positiivisen kehityksen ansiosta.

Autoteollisuuden markkinakehityksen odotetaan olevan maltillista Euroopassa. Alumiinivanteiden kysynnän arvioidaan kuitenkin jatkuvan suotuisana myös vuoden 2011 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Tuulivoimasektorin kysynnän odotetaan kehittyvän maltillisena Euroopassa vuonna 2011.

Koneenrakennusteollisuuden kysynnän odotetaan kasvavan maltillisesti Pohjois- ja Keski-Euroopassa.

Componentan näkymät

Componentan näkymät vuodelle 2011 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan.

Componentan tilauskanta oli kesäkuun lopussa 33 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla tasolla. Vuonna 2011 konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 30 % ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä olevan positiivinen. Koko vuoden liiketoiminnan nettorahavirran odotetaan olevan positiivinen. Vuoden 2011 investointien arvioidaan olevan noin 25 Me.

Avainluvut

  1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
Tilauskanta katsauskauden lopussa, Me  111,2 83,6 94,6
Liikevaihto, Me 300,6 208,5 451,6
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä, Me 19,2 4,3 13,6
Liikevoittoprosentti ennen kertaluonteisia eriä, % 6,4 2,1 3,0
Tulos rahoituserien jälkeen ennen kertaluonteisia eriä, Me 7,3 -7,8 -9,9
Tilikauden voitto, Me 3,3 -5,7 -7,5
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, e 0,29 -0,33 -0,45
Net gearing, pääomalainat omana pääomana, % 208,8 192,4  170,5
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 13,1 3,4  5,0
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 18,7 -15,6 -10,2
Henkilöstö kauden lopussa (ml. vuokratyövoima) 4 815 4 261  4 414

Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen:

”Componentan liikevaihto vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla kasvoi 44 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ja liikevoitto parani merkittävästi lähinnä korkeampien tuotantovolyymien ja aikaisemmin toteutettujen kustannussopeutusten ansiosta. Volyymit ovat kasvaneet kaikissa toimintamaissamme. Erityisen vahvaa kasvu on ollut Turkissa, jossa liikevaihto kasvoi 50 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja Ruotsissa, jossa liikevaihdon kasvu oli 75 %. Konsernin keskimääräinen kapasiteetin käyttöaste katsauskaudella oli 74 %.

Componentan tilauskanta kesäkuun lopussa oli 33 % parempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Markkinanäkymät kaikilla asiakastoimialoillamme ovat kolmannen vuosineljänneksen alussa edelleen hyvät, ja odotamme liikevaihdon kasvavan selvästi vuonna 2011. Lisääntyvien toimitusten varmistamiseksi panostamme edelleen eri toimintojemme kehittämiseen ja parantamiseen ja varmistamme näin asiakkaillemme  heidän tarvitsemansa ratkaisut, komponentit ja palvelut.”


Componentan vuoden 2011 tammi - kesäkuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja median edustajille klo 10.30

Tiedotustilaisuus pidetään Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki klo 10.30 alkaen. Tilaisuutta voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä internetin kautta. Linkki lähetykseen löytyy osoitteesta www.componenta.com.

Helsinki 15. heinäkuuta 2011     

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LIITE: Componentan osavuosikatsaus tammi - kesäkuu 2011


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00