Componentan uuden valimon sijaintipaikak

Componenta Oyj Pörssitiedote 2.10.2003 klo 10.30

Componentan uuden valimon sijaintipaikaksi Karkkila

Componenta yhdistää Alvestassa ja Karkkilassa toimivat valimot.
Yhdistämisen tuloksena muodostetaan iso kilpailukykyinen valimo
palvelemaan asiakkaita erityisesti Pohjois-Euroopassa. Uuden
valimon sijaintipaikkakunta tulee olemaan Karkkila. Componenta
Alvestassa Ruotsissa käynnistetään yt-neuvottelut valimon
toiminnan lopettamisesta.

Alvestassa ja Karkkilassa sijaitsevat automaattivalimot ovat
liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään lähes samansuuruiset.
Componenta Alvestan liikevaihto vuonna 2002 oli 12,1 miljoonaa
euroa ja henkilöstön määrä noin 120. Componenta Karkkilan
liikevaihto viime vuonna oli 14,1 miljoonaa euroa ja se työllistää
noin 130 henkilöä. Viime vuosina molempien valimoiden käyttöaste
on ollut alhainen. Karkkilan valimon liiketappio vuonna 2002 oli -
0,1 Me ja Alvestan valimon liiketappio -1,3 Me.

Sijaintipaikkakunnan valinnan kriteerit olivat kilpailukyky,
joustavuus ja nettoinvestointien määrä.  Tuottavuus ja laatutaso
Componenta Karkkilassa ovat korkeammat kuin Componenta Alvestassa.
Toiminnan sopeuttaminen kysynnän vaihteluihin on mahdollista
toteuttaa kustannustehokkaasti Suomessa. Uusi valimo sijoittuu
Karkkilassa olevaan omaan valimokiinteistöön ilman siihen tehtäviä
lisäinvestointeja, jolloin tarvittavat investoinnit ovat
nettomäärältään pienemmät. Lisäksi Karkkilan kaupungin kanssa
tehdään sopimus, jolla kaupunki ostaa käypään hintaan (2,4 Me)
Componentan osuuden Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:stä.

Yhdistämisen seurauksena molempien yksiköiden koko tuotanto
keskitetään yhteen valimoon. Tuotantoprosessi uudessa valimossa
toteutetaan uuden layoutin mukaisesti. Tuotannon avainkone, HWS-
automaattikaavauskone siirretään Karkkilaan Alvestan valimosta.
Samalla nostetaan kaavauskoneen kehäkorkeutta, joka mahdollistaa
entistä kookkaampien kappaleiden valmistamisen ja siten aiempaa
laajemman tuotevalikoiman tarjoamisen asiakkaille. Karkkilassa
lisätään myös sulatus- ja hiekanvalmistuskapasiteettia sekä
tehdään tuottavuutta lisääviä investointeja mm. keernaosastolla ja
puhdistamossa.

Karkkilan uuden valimon vuosiliikevaihto tulee olemaan 26
miljoonaa euroa ja liikevoitto selkeästi positiivinen. Valimoon
tulee 50 - 70 uutta työpaikkaa, ja se tulee työllistämään yhteensä
noin 180 - 200 henkilöä.

Uuden valimon käynnistämisen vaatimat nettoinvestoinnit ovat 6 Me.
Suljettavan valimon alasajokustannusten arvioidaan olevan 3 Me ja
tarvittavien alaskirjausten 4 Me.

Yhdistämällä Karkkilan ja Alvestan valimoiden toiminta puretaan
ylikapasiteettia, vältetään päällekkäiset investointitarpeet ja
aikaansaadaan paremmalla käyttöasteella toimiva kilpailukykyinen
yksikkö. Tämä konsernistrategian mukainen järjestely vaikuttaa
myönteisesti koko konsernin tuloskehitykseen. Vuosittaisen
tulosparannuksen vuodesta 2005 lähtien on laskettu olevan 5
miljoonaa euroa.

Karkkilan uuteen valimoon tehtävien konesiirtojen ja investointien
yksityiskohtainen suunnittelu- ja valmistelutyö käynnistetään
välittömästi. Samoin aloitetaan rekrytointitoimenpiteet ja
henkilöstön koulutus. Uusi valimo käynnistyy elokuussa 2004.

Componentalla on valimoita myös Porissa, Pietarsaaressa ja
Iisalmessa. Lisäksi konsernilla on kolme konepajaa ja takomoa
Ruotsissa sekä kolme konepajaa Suomessa. Konsernin liikevaihto
vuonna 2002 oli 180 MEUR ja henkilöstön määrä 1 700.


Helsingissä  2. lokakuuta 2003

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021

Lauri Huhtala
johtaja, valimot
puh. +358 50 581 0223


Tilaa