Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Componenta Oyj:n pörssitiedote 16.5.2019 klo 16.20

Componenta Oyj:n 16.5.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi mahdollisten hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä (4). Yhtiökokous päätti valita nykyisen hallituksen jäsenet Anne Leskelän, Asko Nevalan ja Petteri Walldénin uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Harri Pynnän hallitukseen uutena jäsenenä.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Petteri Walldénin ja varapuheenjohtajaksi Anne Leskelän.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiökokoukset voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää vaihtoehtoisesti joko Vantaalla, Espoossa tai Karkkilassa.

Yhtiöjärjestyksen kohta 8 kuuluu yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen seuraavasti:

”8. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Yhtiökokous voidaan pitää paitsi yhtiön kotipaikassa myös Vantaalla, Espoossa tai Karkkilassa.”

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com viimeistään 30.5.2019 alkaen.

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja
 

Lisätietoja: 

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. 

Tilaa