Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Componenta Oyj Pörssitiedote 16.4.2020 klo 12.05

Componenta Oyj:n 16.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. - 31.12.2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi mahdollisten hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä (4). Yhtiökokous päätti valita nykyisen hallituksen jäsenet Harri Suutarin, Anne Leskelän, Petteri Walldénin ja Harri Pynnän uudelleen hallituksen jäseniksi.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Anne Leskelän.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 2 seuraavasti:

”2. Toimiala

Yhtiön toimialana on valmistaa ja markkinoida konepaja- ja valimoteollisuuden tuotteita sekä harjoittaa niihin liittyvää muuta toimintaa osana Componenta Oyj:n konsernia. Toiminnan harjoittamiseksi yhtiö voi antaa vakuuksia, takauksia ja rahaa velaksi sen konserni- ja osakkuusyhteisöille. Yhtiö voi tarjota hallinnon, rahoituksen, talouden sekä muita palveluja konserni- ja osakkuusyhteisöille sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.”

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com viimeistään 30.4.2020 alkaen.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Tilaa