Componentan vertailutiedot vuodelta 2005

Componenta Oyj Pörssi-ilmoitus 30.3.2006 klo 15.00

Componentan vertailutiedot vuodelta 2005

Componentan organisaatiorakenne muuttui 1.11.2005 ja konsernin
tuotantoyksiköt organisoitiin kolmeen tuotantodivisioonaan, jotka
ovat Valimot, Konepajat ja Raskaat komponentit. Nämä muodostavat
yhdessä Valukomponentit-liiketoimintasegmentin. Sen ulkopuolelle
jäävät osakkuusyhtiöt, Wirsbon takomot, kiinteistöyhtiöt ja
konsernin hallintotoiminnot.

Vuoden 2006 raportoinnissa Valukomponentitliiketoimintasegmentistä
annetaan lisätietoina Valimot, Konepajat ja Raskaat komponentit
–tuotantodivisioonien liikevaihto- ja liikevoittoluvut. Tässä
tiedotteessa on tähän jakoon perustuvat vertailuluvut vuodelta 2005.

Konsernin kehitys

Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain

Me            Q1/2005  Q2/2005  Q3/2005  Q4/2005 1.1.-31.12.2005
Pohjoismaat         47,5   49,4   34,7   44,3      175,9
Muut Euroopan maat      40,4   39,7   32,2   34,6      146,8
Muut maat           5,3    6,3    5,5    3,5       20,5
Yhteensä           93,2   95,3   72,4   82,3      343,2


Konsernin kehitys neljännesvuosittain


Me            Q1/2005  Q2/2005  Q3/2005  Q4/2005 1.1.-31.12.2005
Liikevaihto         93,2   95,3   72,4   82,3      343,2
Liikevoitto          3,9    8,6   -1,9   -0,7       9,9
Nettorahoituskulut      -2,1   -2,2   -2,3   -2,3       -8,9
Tulos rahoituserien
jälkeen            1,8    6,4   -4,2   -3,0       1,0Liiketoimintaryhmien kehitys neljännesvuosittain


Liikevaihto, Me      Q1/2005  Q2/2005  Q3/2005  Q4/2005 1.1.-31.12.2005
Valimot           45,0   47,0   36,1   39,2      167,5
Konepajat          36,8   37,5   28,6   33,3      136,2
Raskaat komponentit     10,5   13,6   11,2   12,1       47,3
Sisäinen myynti       -13,7   -16,4   -12,4   -13,2      -55,6
Valukomponentit
yhteensä           78,6   81,7   63,5   71,5      295,4
Muu liiketoiminta      14,6   13,6    8,9   10,8       47,8
Componenta-konserni
yhteensä           93,2   95,3   72,4   82,3      343,2Liikevoitto, Me      Q1/2005  Q2/2005  Q3/2005  Q4/2005 1.1.-31.12.2005
Valimot            1,5    2,0   -0,9   -0,2       2,4
Konepajat           1,8    1,6    0,4    1,5       5,4
Raskaat komponentit     -0,9    0,1   -1,1   -0,9       -2,8
Muut erät          -0,1    0,2    0,0   -0,6       -0,5
Valukomponentit
yhteensä           2,3    4,0   -1,5   -0,2       4,5
Muu liiketoiminta       1,6    4,6   -0,4   -0,5       5,4
Componenta-konserni
yhteensä           3,9    8,6   -1,9   -0,7       9,9


Tilauskanta kauden lopussa, Me     Q1/2005  Q2/2005  Q3/2005   Q4/2005
Valukomponentit yhteensä          55,2   55,1    49,2    54,1
Muu liiketoiminta              8,6    7,4    6,4     6,3
Componenta-konserni yhteensä        63,8   62,4    55,6    60,4Konsernin kehitys ilman kertaluontoisia eriä

                             
Me             Q1/2005  Q2/2005  Q3/2005 Q4/2005 1.1.-31.12.2005
Liikevaihto          93,2   95,3   72,4  82,3      343,2
Liikevoitto           3,8    4,7   -1,6  -0,3       6,6
Nettorahoituskulut       -2,1   -2,2   -2,3  -2,3       -8,9
Tulos rahoituserien
jälkeen             1,7    2,5   -4,0  -2,6       -2,4Liiketoimintaryhmien kehitys ilman kertaluontoisia eriä


Liikevoitto, Me      Q1/2005  Q2/2005  Q3/2005 Q4/2005 1.1.-31.12.2005
Valimot            1,5    2,0   -0,9   -0,2       2,4
Konepajat           1,8    1,6    0,4   1,5       5,4
Raskaat komponentit      -0,9    0,1   -1,1   -0,9       -2,8
Muut erät           -0,1    0,2    0,0   -0,6       -0,5
Valukomponentit yhteensä    2,3    4,0   -1,5   -0,2       4,5
Muu liiketoiminta       1,5    0,7   -0,1   -0,1       2,1
Componenta-konserni
yhteensä            3,8    4,7   -1,6   -0,3       6,6Helsingissä 30. maaliskuuta 2006


COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA


Heikki Lehtonen     Kimmo Virtanen 
Toimitusjohtaja     talousjohtaja 
puh. 010 403 00     puh. 010 403 00

Tilaa