Componentan vuoden 2014 vuosikertomus, tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

Componentan vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014 sekä erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla www.componenta.com.

Verkkovuosikertomus sisältää tilinpäätöksen mukaan lukien konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Componentan 2014 tilinpäätökseen on korjattu emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat, jotka 31.12.2014 olivat 204,1 Me tilinpäätöstiedotteessa julkaistun 204,4 Me:n sijasta.

Verkkovuosikertomus kattaa myös yritysvastuuseen liittyvät tiedot. Verkkovuosikertomuksessa on valmiiksi ladattuja pdf-tiedostoja aihealueittain ja sisällöstä voi koostaa myös oman pdf-raportin.

Componentan Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Helsinki 18. helmikuuta 2015

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723  

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2014 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.