Componentan vuoden 2015 tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

Componentan tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 sekä erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla www.componenta.com

Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 58,1 Me (204,1 Me). Hallitus ehdottaa 1.4.2016 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 ei jaeta osinkoa. 

Componentan verkkovuosikertomus, joka kattaa myös yritysvastuuseen liittyvät tiedot julkaistaan viikolla 11. 

Componentan Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2015 on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. 

Helsinki 11. maaliskuuta 2016 

COMPONENTA OYJ

 

Markku Honkasalo
talousjohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710

  

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.