Componentan vuosikatsaus 2020 on julkaistu

Report this content

Componenta Oyj, pörssitiedote, 12.3.2021 klo 8.00

Componenta on julkaissut vuoden 2020 vuosikatsauksen suomeksi ja englanniksi yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.componenta.com. Vuosikatsaus sisältää konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Tilinpäätös julkaistaan ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti. Taloudellinen katsaus on saatavilla erillisenä XHTML-tiedostona ja päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä.

Lisäksi Componenta on julkaissut yhtiön kotisivuilla Sijoittajat-osion kohdassa ”Hallinnointi” selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2020. Raportit ovat ladattavissa englannin- ja suomenkielisenä PDF-tiedostona. Vuosikatsaus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohta

Lisätietoa: 

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200 
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101 
 
Jakelu: 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.componenta.com 
 
Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, jonka operatiiviset toiminnot sijaitsevat Suomessa. Componentan teknologiaportfolio on laaja. Yhtiö valmistaa sekä valettuja ja koneistettuja metallikomponentteja että takeita, putkituotteita ja levyleikkeitä asiakkailleen, jotka ovat paikallisia ja globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.