Componentan yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj Pörssitiedote 8.2.2006 klo 17.10

Componentan yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.2.2006 vahvisti
tilikauden 1.1. - 31.12.2005 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2005.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Heikki Bergholmin, Heikki
Lehtosen, Juhani Mäkisen, Marjo Raitavuon ja Matti Tikkakosken.
Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa
se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja
varapuheenjohtajaksi Juhani Mäkisen.

Componentan varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa
valittiin KHT Kari Miettinen ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous ei valtuuttanut hallitusta päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja luovuttamisesta.


Helsingissä  8. helmikuuta 2006


COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00


Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. 010 403 00

Tilaa