Componentan Yritysvastuuraportti 2006 on julkaistu

Componentan Yritysvastuuraportti 2006 on julkaistu
Componentan Yritysvastuuraportti 2006 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.
Componenta on aiemmin julkaissut kolme ympäristöraporttia vuosina 2003 - 2005.
Tähän ensimmäiseen yritysvastuuraporttiin on koottu tiedot konsernin yksiköistä
Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa ja Turkissa, ja se kattaa taloudellisen,
sosiaalisen ja ympäristövastuun alueet.

Raportti on ladattavissa pdf-tiedostona Componentan internetsivuilla osoitteessa
www.componenta.com. Painetun yritysvastuuraportin voi tilata sähköpostitse
osoitteesta ir.componenta@componenta.com tai puhelimitse 010 403 2744.


Helsingissä 24. elokuuta 2007  

COMPONENTA OYJ


Pirjo Aarniovuori
viestintäpäällikkö


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Hollannissa, Ruotsissa ja Turkissa.
Helsingin pörssissä noteeratun Componentan pro forma liikevaihto vuonna 2006 oli
602 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. 

Componenta Oyj 
Panuntie 4 
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
http://www.componenta.com

Tilaa

Liitteet & linkit