Componentan Yritysvastuuraportti 2010 ja uudet verkkosivut julkaistu

Componentan yritysvastuuraportti vuodelta 2010 on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla, osoitteessa www.componenta.com. Raportti on kooste Componentan yritysvastuun periaatteista ja toimenpiteistä vuonna 2010. Yritysvastuuraportissa esitettäviä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun tietoja täydentävät Componentan 2010 vuosikertomus ja uudet verkkosivut.

Componentassa vastuullisuus linkittyy suoraan yhtiön strategiaan ja on osa päivittäistä toimintaa. Componenta seuraa ja raportoi toimintansa vaikutuksia säännöllisesti ja julkistaa niitä koskevat tiedot vuosittain yritysvastuuraportissa.

Konsernin uudet verkkosivut tarjoavat laajasti ajantasaista tietoa kaikille sidosryhmille. Osa sivustosta on vain englanniksi.

Helsinki 16. kesäkuuta 2011    

COMPONENTA OYJ


Pirjo Aarniovuori
viestintäjohtaja

 

LIITE: Yritysvastuuraportti 2010 (pdf)

 

Lisätietoja:

Pirjo Aarniovuori
puh.010 403 2701

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2010 oli 452 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 4 400. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Componenta Oyj
Panuntie 4
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
www.componenta.com