HSE: COMPONENTA OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET

TIEDOTE 339/2006,  28.7.2006   OSAKKEET

COMPONENTA OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET

Componenta Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksilla merkityt 
yhteensä 26.376 osaketta ovat kaupankäynnin kohteena 
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 31.7.2006 alkaen.

Componenta Oyj:n osakkeen perustiedot:

Kaupankäyntitunnus:      CTH1V
ISIN-koodi:          FI0009010110
id:              24247
Osakemäärä:          9.687.710

HELSINGIN PÖRSSI
Riku Oksala
Surveillance Finland


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EXCHANGE NOTICE 339/2006,  28 JULY 2006   SHARES

COMPONENTA CORPORATION: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS

A total of 26 376 Componenta Corporation's shares have been
subscribed with the 2001 option rights. The shares will be
traded on the Helsinki Stock Exchange as old shares as of
31 July 2006.

Identifiers of Componenta Corporation's share:

Trading code:         CTH1V
ISIN code:          FI0009010110
Orderbook id:         24247
Number of shares:       9 687 710


HELSINKI STOCK EXCHANGE
Riku Oksala
Surveillance Finland

Tilaa