HSE: COMPONENTA OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET

TIEDOTE 449/2005, 26.10.2005  OSAKKEET

COMPONENTA OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET

Componenta Oyj:n vuoden 2001 optio-oikeuksilla
merkityt yhteensä 3.400 osaketta ovat kaupankäynnin
kohteena yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 27.10.2005 alkaen.

Componenta Oyj:n osakkeen perustiedot:

Kaupankäyntitunnus:      CTH1V
ISIN-koodi:          FI0009010110
id:              24247
Osakemäärä:          9.628.709

HELSINGIN PÖRSSI
Janne Seppänen
Vice President Surveillance Finland


 * * * * * * * * * * * *


EXCHANGE NOTICE 449/2005, 26 October 2005 SHARES

COMPONENTA CORPORATION: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS

A total of 3 400 Componenta Corporation's shares have been
subscribed with the 2001 option rights. The shares will be
traded on the Helsinki Stock Exchange as old shares as of
27 October 2005.

Identifiers of Componenta Corporation's share:

Trading code:         CTH1V
ISIN code:          FI0009010110
Orderbook id:         24247
Number of shares:       9 628 709


HELSINKI STOCK EXCHANGE
Janne Seppänen
Vice President Surveillance Finland

Tilaa