Ilmoitus osakkeenomistajille tytäryhtiös

Componenta Oyj PÖRSSI-ILMOITUS 28.5.2003 klo 9.00

Ilmoitus osakkeenomistajille tytäryhtiösulautumisesta

Componenta Oyj ja sen kokonaan omistama Componenta Finance Oyj
ovat allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman 15.5.2003.
Sulautumissuunnitelma on merkitty kaupparekisteriin 22.5.2003  ja
kuulutettu Kaupparekisterilehdessä 27.5.2003.

Sulautumissuunnitelman mukaan Componenta Finance Oyj sulautuu
varoineen ja velkoineen emoyhtiöönsä. Koska emoyhtiö omistaa
kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet, ei sulautumisessa anneta
sulautumisvastiketta. Sulautumisen syynä on konsernirakenteen
yksinkertaistaminen. Componenta Oyj:n yhtiöjärjestykseen ei tule
muutoksia. Sulautuvalla yhtiöllä on pääomalainoja, jotka ovat
kokonaan emoyhtiön Componenta Oyj:n hallussa. Sulautumisen
täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2003.

Sulautumissuunnitelma liitteineen sekä osakeyhtiölain 14. luvun 6
§:ssä ja 7 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä 28.5.2003 alkaen yhtiön pääkonttorissa Nuijamiestentie 3
C, 00400 Helsinki. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Jos Componenta Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on vähintään viisi
(5) prosenttia Componenta Oyj:n osakkeista, kirjallisesti vaativat
kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta eli
viimeistään 30.6.2003 sulautumissuunnitelman käsittelyä
yhtiökokouksessa, on Componenta Oyj:n kutsuttava yhtiökokous
koolle käsittelemään sulautumista. Kirjallinen vaatimus
ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä on toimitettava
osoitteeseen Componenta Oyj, Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki.

Helsingissä 27. päivänä toukokuuta 2003

COMPONENTA OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021


Tilaa