Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n osakekauppa

Componenta Oyj  Pörssitiedote  24.10.2005

Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy:n osakekauppa

Euroopan komission 24.10.2005 antaman lehdistötiedotteen mukaan komissio
katsoo, että Karkkilan kaupungin ja Componenta Oyj:n välinen
kiinteistöyhtiön osakkeiden kauppa joulukuussa 2003 rikkoo EY:n
perustamissopimuksen valtiontukea koskevia määräyksiä. Komission
lehdistötiedotteen mukaan komissio on päättänyt määrätä Suomen valtion
perimään takaisin Componenta Oyj:ltä kauppasumman 2,4 miljoonaa euroa,
jonka Karkkilan kaupunki maksoi Componenta Oyj:lle joulukuussa 2003
Componenta Oyj:n myydessä Karkkilan kaupungille omistamansa
kiinteistöyhtiön osakkeet.

Euroopan komissio ei ole antanut päätöstä tiedoksi Componenta Oyj:lle.

Componenta Oyj:n tiedossa ei ole, että Suomen valtio olisi toistaiseksi
ryhtynyt mihinkään perimistoimiin Componenta Oyj:tä vastaan Euroopan
komission päätöksen perusteella. Suomen valtio on antanut aikaisemmin
asiassa Euroopan komissiolle selvityksen, jonka mukaan Componenta Oyj:n
ja Karkkilan kaupungin välinen osakekauppa on toteutettu markkinahintaan,
eikä järjestelyyn liity Suomen valtion selvityksen mukaan muutakaan
valtiontukea. Suomen valtiolla on mahdollisuus saattaa komission
takaisinperintäpäätös Euroopan Yhteisöjen tuomioistuimen tutkittavaksi.

Componenta päätti lokakuussa 2003 lopettaa Alvestassa Ruotsissa
sijaitsevan valimon ja siirtää sen koneet Karkkilassa toimivaan valimoon.
Joulukuussa 2003 Componenta myi omistamansa 50 %:n osuuden Karkkilan
Keskustakiinteistöt Oy:stä Karkkilan kaupungille. Kauppahinta oli 2,4 Me.

Karkkilan Keskustakiinteistöt Oy -yhtiöllä ei kaupantekohetkellä ollut
ulkopuolista velkaa ja se omisti noin 75 hehtaaria maaalueita Karkkilassa
(noin 150 omakotitalotonttia ja kerros- ja rivitalotontteja
ydinkeskustassa, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus oli noin 
68 000 neliömetriä sekä lisäksi kaavoittamatonta maata). Maa-alueiden
hinnanmäärittelyssä yhtiö käytti Karkkilan kaupunginvaltuuston syksyllä
2003 vahvistamia hintoja.

Kaupan jälkeen Karkkilan kaupunki lopetti Karkkilan Keskustakiinteistöt
Oy:n juridisen yhtiön toiminnan yleisen käytännön mukaisesti
selvitystilan kautta.

Helsingissä 24. lokakuuta 2005

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA


Heikki Lehtonen     Kimmo Virtanen
toimitusjohtaja     talousjohtaja
puh. 010 403 00     puh. 010 403 00

Tilaa