Komas Oy:n hankinnan myötä muutoksia Componentan johdossa

Componenta Oyj Pörssitiedote 4.6.2019 klo 11.40

Componenta Oyj:n (”Componenta”) toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vaihtuvat aiemmin tiedotetun Komas Oy:n (”Komas”) hankinnan toteutuessa. Componentan toimitusjohtaja Harri Suutari siirtyy Componentan hallituksen puheenjohtajaksi ja Komasin toimitusjohtaja Marko Penttinen nimitetään Componentan toimitusjohtajaksi. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén jatkaa hallituksen jäsenenä. Hankinnan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisen hyväksyntää.

Componenta on tänään kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään osakeannista Komasin hankinnan maksamiseksi sekä hallituksen täydentämiseksi. Componentan osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää Harri Suutarin valitsemista yhtiön hallituksen jäseneksi sen jälkeen, kun Komasin hankinta on toteutunut. Componentan hallitus on vuorostaan päättänyt, että Suutarin aloittaessa hallituksessa hänet valitaan uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Componentan hallitus on nimittänyt toimitusjohtajaksi ja Componentan johtoryhmän jäseneksi Marko Penttisen (s. 1967; insinööri, KTM, MBA) siitä alkaen ja ehdollisena sille, että Komasia koskeva kauppa toteutuu lopullisesti. Penttinen toimii tällä hetkellä Komasin toimitusjohtajana, jota ennen hän on toiminut Aidon Oy:n liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana. Vuosina 2006-2012 Penttinen on toiminut Komasin operatiivisena johtajana sekä Puolan yhtiön toimitusjohtajana. Tätä aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Samstock Oy:n ja Enermet Oy:n johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

”Aloitin vuonna 2012 suurimpien omistajien pyynnöstä vaikeaan taloudelliseen asemaan ajautuneen Componentan hallituksen puheenjohtajana. Vaikeuksien syvennyttyä vuonna 2015 otin vastaan yhtiön toimitusjohtajan tehtävän. Sitoutuneisuuteni Componentan taloudellisten vaikeuksien voittamiseksi ja kasvu-uralle saattamiseksi on jatkunut ja jatkuu edelleen voimakkaana. Olemme viimein löytäneet riittävän kovaa maata jalkojemme alle ja alkaneet ponnistaa kohti uutta kasvua. Uskon vahvasti, että kykenemme jatkossa luomaan merkittävästi lisäarvoa asiakkaille ja osakkeenomistajille. Meillä on erityinen onni, että ostettavassa Komasissa on juuri sopivat kyvyt omaava toimitusjohtaja Componentan toimitusjohtajaksi. Olen vakuuttunut Marko Penttisen kyvyistä. Hän on tehnyt Komasissa toimia, jotka jo nyt näkyvät ja tulevat näkymään myös jatkossa liiketoiminnan kasvuna ja kannattavuuden kohenemisena. Uskon myös, että Marko yhdessä johtoryhmänsä kanssa kykenee saavuttamaan yrityskaupalla tavoitellut liiketoiminnalliset synergiahyödyt”, toteaa Harri Suutari.

”Olen otettu nimityksestäni ja mahdollisuudesta johtaa tätä yhtiötä. Componentan ja Komasin toimintojen yhdistyminen luo etenkin Suomessa toimiville valettuja ja koneistettuja komponentteja ostaville kone- ja laitevalmistajille joustavan ja luotettavan kumppanin, joka pystyy tarjoamaan asiakaskeskeistä palvelua yhden luukun periaatteella. Kumpikin yhtiö on kokenut viime vuosina merkittävän muodonmuutoksen ja on siten valmiina uuteen yhteiseen kehitysaskeleeseen. Odotan innolla työskentelyä molempien yhtiöiden henkilöstön kanssa edessämme olevan merkittävän potentiaalin toteuttamiseksi sekä synergiahyötyjen valjastamiseksi asiakkaiden ja osakkeenomistajien eduksi”, sanoo Marko Penttinen.

"Componentan toiminta on ollut määrätietoista, ennakkoluulotonta ja rohkeaa Harri Suutarin toimitusjohtajuuden aikana. Saneerausmenettelyjen ja tehostamistoimenpiteiden myötä konsernissa on saatu aikaan todellinen suunnanmuutos erittäin hyvällä ja intensiivisellä toimivan johdon ja hallituksen yhteistyöllä. Yhtiön kehittämisen ja arvonnousun jatkuvuuden varmistamiseksi on tärkeää, että Harri on valmis jatkamaan tätä työtä hallituksesta käsin. Hallitus on vakuuttunut, että Marko Penttisellä on tarvittava näkemys ja kokemus johtaakseen Componentaa seuraavaan vaiheeseen Komasin toiminnan integroinnissa osaksi Componentaa. Marko on uransa aikana antanut johdonmukaisesti näyttöjä kyvystään johtaa tuloksellisesti vaativissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä, toteaa Petteri Walldén, Componentan hallituksen puheenjohtaja.

Komasia koskevan kaupan lopullinen toteutuminen riippuu tavanomaisista yrityskauppoihin liittyvistä ehdoista, mukaan lukien mahdolliset viranomaisten hyväksynnät ja yhtiökokouksen osakeantipäätös. Osapuolten tavoitteena on, että kauppa toteutuu lopullisesti 1.7.2019. Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista koostuva osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut tänään julkistetun yhtiökokouskutsun mukaisesti seuraavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Componentan hallituksen jäsenten lukumäärää korotetaan neljästä viiteen ja että Harri Suutari valitaan yhtiön hallitukseen uutena jäsenenä.

COMPONENTA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Petteri Walldén
hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 069 4444

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. 

Tilaa