Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj Pörssitiedote 22.1.2004 klo 16.45

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina, helmikuun 10. päivänä 2004 
klo 11.00 ravintola Papa Giovannin Showroomissa, osoitteessa
WTC Plaza, Keskuskatu 7, 2. krs, 00100 Helsinki.


KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

Yhtiöjärjestyksen 12. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon
käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

Hallitus voi päättää hankkia enintään 480.765 kappaletta
nimellisarvoltaan 2 euron arvoisia osakkeita, kuitenkin enintään
sen osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden
kanssa vastaa 5 % yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä.

Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän
julkisen kaupankäynnin välityksellä, niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäviksi, tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen
mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi päättää enintään 480.765 yhtiölle hankitun oman
osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan, ja luovuttaa osakkeet muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Luovutusta ei
kuitenkaan saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Osakkeita voidaan luovuttaa yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, tai
avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa. Osakkeita voidaan
myydä myös julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.


OSALLISTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään
30.1.2004 tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2. momentin
mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.


ILMOITTAUTUMINEN

Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava viimeistään 6.2.2004 kirjeitse osoitteella
Componenta Oyj, Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki tai
puhelimitse (09) 2250 2701 tai telefaxilla (09) 2250 2721 tai
sähköpostitse pirjo.aarniovuori@componenta.com.
Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen
yhteydessä.


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät
asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki 2.2.2004 alkaen. Asiakirjat
ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.


Vuoden 2003 osinko

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta vuodelta
2003.Helsingissä 22. tammikuuta 2004


COMPONENTA OYJ
Hallitus


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021


Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. (09) 225 021

Tilaa