Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content
Componenta Oyj Pörssitiedote 23.1.2003 klo 15.00

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, helmikuun 12.
päivänä 2003 klo 14.00 ravintola Papa Giovannin Showroomissa,
osoitteessa WTC Plaza, Keskuskatu 7, 2. krs, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12. kohdan mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään kymmenen
(10) päivää ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajan on halutessaan
osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään
perjantaina 7.2.2003 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, PL
1132, 00101 Helsinki tai puhelimitse (09) 2250 2701 tai
telefaxilla (09) 2250 2721 tai sähköpostitse
pirjo.aarniovuori@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai
viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä  23. tammikuuta 2003

COMPONENTA OYJ
Hallitus

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021

Sirpa Koskinen
talousjohtaja
puh. (09) 225 021

Tilaa