Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 klo 15.00


Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 8. päivänä marraskuuta 2006 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa
Käpylässä, Sato-talon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.


KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään uusien osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.


Hallitus ehdottaa 8.11.2006 pidettävälle yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien
tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien
uusien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 500 000 uutta osaketta.
Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
osakeannista. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.


OSALLISTUMINEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
osakkeenomistajaksi osakasluetteloon 27.10.2006. Lisäksi oikeus osallistua
yhtiökokoukseen on hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla, joka on viimeistään
27.10.2006 ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakerekisteriin yhtiökokoukseen
osallistumista varten.


ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
viimeistään 3.11.2006 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Panuntie 4, 
00610 Helsinki tai puhelimitse 010 403 2701 tai telefaxilla
010 403 2721 tai sähköpostitse pirjo.aarniovuori@componenta.com.
Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO
Viimeistä tilinpäätöstä, toimintakertomusta ja tilintarkastuskertomusta koskevat
asiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki 1.11.2006 alkaen. Asiakirjat
ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.


Helsingissä 20. lokakuuta 2006


COMPONENTA OYJ
Hallitus


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


Tilaa