Turkin yhtiön osakkeiden kauppa on saatettu päätökseen

Report this content

Componenta Oyj Pörssitiedote 27.9.2017 klo 17.35

Componenta on tänään saattanut päätökseen kaupan Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S:n (”Turkin yhtiö”) osakkeiden myynnistä Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.:lle. Osapuolet allekirjoittivat kauppasopimuksen 4.8.2017 ja kauppa on nyt toteutunut lopullisesti. Kaupalla ei ole kassavirtavaikutusta. Osakekaupan loppuunsaattamisen yhteydessä turkkilaiset klubilainapankit ovat vapauttaneet Componenta Oyj:n kaikista klubilainasopimukseen perustuvista vastuista ja velvoitteista sisältäen vapautuksen 80 Me:n määräisestä lainatakauksesta.

Turkin yhtiön osakekaupan toteutuminen vaikuttaa jonkin verran Helsingin käräjäoikeuden 23.8.2017 vahvistaman Componenta Oyj:n saneerausohjelman toteutumiseen. Saneerausohjelman perusteella Componenta Oyj:n etuoikeudettomia saneerausvelkoja leikattiin 96 prosentilla ja viimesijaiset saneerausvelat leikattiin kokonaan. Lainatakaus turkkilaisille klubilainapankeille, määrältään 80 Me, otettiin huomioon vahvistetussa saneerausohjelmassa ehdollisena ja enimmäismääräisenä saneerausvelkana, koska saneerausohjelmaehdotuksen vahvistamisen hetkellä turkkilaiset klubilainapankit eivät olleet vielä vapauttaneet Componenta Oyj:tä lainatakauksesta.

Osakekaupan toteuduttua 80 Me:n takausvastuu poistuu Componenta Oyj:n ehdollisina ja enimmäismääräisinä huomioiduista saneerausohjelman veloista. Yhtiön etuoikeudettomilla velkojilla on saneerausohjelmaan sisältyvän lisäsuoritusvelvollisuuden perusteella oikeus 80 Me:n saneerausvelalle maksettavaa suoritusta vastaavaan osuuteen eli yhteensä 3,2 Me suuruiseen lisäsuoritukseen maksuohjelman viimeisenä maksupäivänä marraskuussa 2023. Lisäsuoritus maksetaan yhtiön saneerausohjelman mukaisille etuoikeudettomille velkojille näiden saatavien mukaisessa suhteessa. Componenta Oyj:n saneerausohjelma sisältää edelleen muita ehdollisia ja enimmäismääräisiä velkoja noin 7,3 Me, joille on saneerausohjelmaan sisältyvän maksuohjelman mukaan kohdistettu noin 0,3 Me suoritukset. Componenta Oyj:n ja Componenta Finland Oy:n yhteenlaskettujen taseessa olevien ulkoisten saneerausvelkojen määrä velkaleikkausten jälkeen on noin 13,5 Me, kun otetaan huomioon 80 Me:n takausvastuun poistumisesta syntyvä lisäsuoritusvelvollisuus sekä ehdollisille ja enimmäismääräisille saneerausveloille kohdistetut suoritukset. Takausvastuu sekä muut ehdolliset ja enimmäismääräiset velat oli aiemmin huomioitu vain taseen ulkopuolisissa vastuissa.

Componenta Främmestad AB:n saneerausveloista on tiedotettu 3.7.2017.
 


Helsinki 27. syyskuuta 2017

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

 


Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101


Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. 

Tilaa