Välimiesoikeuden päätös SEW-Componentan

Componenta Oyj Pörssitiedote 30.4.2003 klo 14.30

Välimiesoikeuden päätös SEW-Componentan loppukauppahinnasta

Välimiesoikeus teki tänään päätöksen, jonka mukaan
loppukauppahinta vuonna 2001 toteutetusta SEW-Componentan
osakkeiden kaupasta on 2,5 Me. SEW-Eurodrive tuomittiin maksamaan
loppukauppahinta korkoineen Componentalle välittömästi.

Componenta Oyj myi omistamansa SEW-Componenta Oy:n osakkeet SEW-
Eurodrive GmbH:lle helmikuussa 2001. Osakkeet vastasivat 50 %:n
osuutta yhtiön omistus- ja äänivallasta. Kiinteä osa
myyntihinnasta maksettiin kaupanteon yhteydessä ja loppuosa, ns.
muuttuva osa jäi riippumaan tiettyjen sopimusvelvoitteiden
hoitamisesta sekä SEW-Componentan kehityksestä vuosina 2001 ja
2002.

Sopimusvelvoitteiden täyttämisestä syntyi erimielisyyttä, minkä
vuoksi loppukauppahinnan määrittely annettiin välimiesoikeuden
ratkaistavaksi.

Välimiesoikeuden päättämä loppukauppahinta korkoineen oli 0,4
miljoonaa euroa pienempi kuin yhtiön odottama ja kirjaama
kauppahintasaatava. Päätöksen johdosta kuluvan kauden kassavirta
vahvistuu yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.

Helsingissä  30. huhtikuuta 2003

COMPONENTA OYJ

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. (09) 225 021



Tilaa