YT-neuvottelut päätökseen - Componenta lopettaa Pietarsaaren valimon toisen tuotantolinjan

Componentan 1.11.2012 käynnistämät YT-neuvottelut Pietarsaaren valimossa on saatu päätökseen. Neuvottelujen lopputuloksena on päätetty lopettaa valimon isomman tuotantolinjan toiminta vuoden 2013 syyskuun loppuun mennessä. Päätöksen taustalla ovat Pietarsaaren valimon pitkään jatkunut heikko kapasiteetin käyttöaste ja kannattavuus.

Suurin osa lopetettavan tuotantolinjan töistä siirretään konsernin Turkin Orhangazin valimoon, osa Pietarsaaren valimoon jäävälle pienemmälle linjalle ja osa konsernin Porin valimoon.

Tehdyllä päätöksellä on henkilöstövaikutuksia, jotka tarkoittavat enintään 100 työsuhteen päättämistä Componentan Pietarsaaren valimosta asteittain vuoden 2013 aikana eläkejärjestelyin ja irtisanomisin. Pietarsaaren valimo työllistää nyt noin 170 henkilöä.

Valimon tuotantolinjan lopettamisesta aiheutuvat kertaluonteiset kulut ovat noin 2 miljoonaa euroa vuoden 2013 aikana ja toiminnan alaskirjaukset noin 1 miljoonaa euroa. Suunnitellut tuotesiirrot tulevat parantamaan Turkin Orhangazin ja Porin valimoiden kapasiteetin käyttöasteita ja vaikuttamaan lisäävästi niiden työllisyyteen. Työpaikkojen nettovähennyksen Suomessa arvioidaan olevan noin 80 henkilöä.

Tuotantolinjan lopettaminen ja henkilöstön vähentäminen ei koske Pietarsaaressa toimivaa Componentan Pistons-yksikköä eikä Componenta Oyj:n Pietarsaaressa työskentelevää engineering-henkilöstöä. 

Tulevaisuudessa Pietarsaaren valimo keskittyy pienten ja keskisuurten volyymien valmistukseen ollen joustava ja laadukas toimittaja pohjoismaisille asiakkaille.

Helsinki 13. joulukuuta 2012

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

 

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2011 oli 576 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 700 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.