Coorille ensimmäisenä pohjoismaisena suuryrityksenä ISO 45001 -sertifiointi

Coor on saanut ensimmäisenä pohjoismaisena suuryrityksenä ISO 45001 ‑standardin mukaisen sertifikaatin. Standardi keskittyy työterveyden ja työturvallisuuden johtamiseen. Coorilla on työtapaturmissa nollavisio, ja yritys edistää koko henkilöstön hyvää työterveyttä ja työturvallisuutta. Työn vahvistamiseksi Coorissa on päätetty toimia edelläkävijänä ja hakea sertifiointia, jolla varmistetaan työterveys- ja työturvallisuustyön kehittyminen myös jatkossa.

Sertifiointi on osoitus siitä, että Coor johtaa ja kehittää työterveys- ja työturvallisuustyötä johdonmukaisesti. Samalla se auttaa esimiehiä ja työntekijöitä jatkamaan turvallisuuden parantamista. Fokus on sekä fyysisessä että sosiaalisessa työympäristössä, ja tarkoituksena on hallita työtehtäviin, tehtyihin tunteihin ja työkuormitukseen liittyviä riskejä. Näin ehkäistään työperäistä stressiä ja edistetään psykososiaalista hyvinvointia.

ISO 45001:2018 -standardin mukaisen sertifikaatin saaminen vaatii merkittävää panostusta. Sertifiointia puolsi ennen kaikkea Coorin tavoite lisäarvon luomisesta kolmella osa-alueella: taloudellisella, sosiaalisella ja ekologisella. Muita tärkeitä sertifiointiperusteita olivat Coorin keskittyminen riskihavaintoihin, henkilöstön tyytyväisyyden järjestelmällinen seuranta, johdon sitoutuminen sekä henkilöstön osallistuminen. 

Tapaturmataajuus on puolittunut

- Olemme jo pitkään tehneet johdonmukaisesti töitä työturvallisuuden ja -terveyden edistämiseksi. Mukana työssä ovat olleet työturvallisuuden ja -terveyden asiantuntijoiden lisäksi niin esimiehet kuin muukin henkilöstö. Minua ilahduttaa erityisesti se sitoutumisen aste, jolla tähän tärkeään työhön suhtaudutaan kaikkialla organisaatiossamme. Toimintatavat ja käytännöt ovat kehittyneet merkittävästi. Esimerkiksi tapaturmataajuus on parissa viime vuodessa lähes puolittunut. Lisäksi viestimme ja keskustelemme työturvallisuus- ja työterveysaiheista aktiivisesti eri yhteyksissä, Coorin Suomen-toimitusjohtaja Marcus Karsten sanoo.

- Sertifikaatti on edistysaskel työssä, jossa Coor pyrkii parantamaan henkilöstön työterveyttä ja työturvallisuutta koko Pohjolassa. Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja haluamme kaikkien coorilaisten olevan kunnossa työpäivän päätteeksi ja kokevan elämänsä tasapainoiseksi ja työnsä mielekkääksi. Työterveyden ja työturvallisuuden sertifioitu johtamisjärjestelmä osoittaa myös asiakkaille sen, että Coor ottaa nämä asiat tosissaan, Coorin konsernijohtaja Mikael Stöhr sanoo.

Coorilla on nyt kolme ISO-sertifikaattia: 9001:2015 Laadunhallinta, 14001:2015 Ympäristöjärjestelmä ja 45001:2018 Työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen.

 

Lisätietoja:

Marcus Karsten, toimitusjohtaja, Coor Suomi

marcus.karsten@coor.com, 010 234 3422

Marie Styf-Mannonen, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Coor Suomi

marie.styf-mannonen@coor.com, 010 234 2196

Avainsanat:

Yrityksestä

Coor luo johtavana kiinteistöpalveluiden tarjoajana Pohjoismaiden toimivimpia ja mielekkäimpiä työympäristöjä. Coor tarjoaa erityisasiantuntemusta, joka liittyy käyttäjäpalveluihin, kiinteistöpalveluihin ja strategisiin neuvontapalveluihin. Luomme arvoa toteuttamalla ja kehittämällä asiakkaiden palvelutoimintaa, jotta he voisivat keskittyä omaan ydintoimintaansa. Coorin asiakaskunnassa on paljon pieniä ja suuria yrityksiä sekä julkisen sektorin toimijoita eri Pohjoismaissa. Esimerkkeinä ovat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, Ruotsin liikennevirasto, Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Tanskan Poliisi, Varma, Vasakronan ja Volvo Cars. Coor aloitti toimintansa vuonna 1998, ja yhtiö on ollut kesäkuusta 2015 lähtien listattuna Tukholman Nasdaq-pörssissä. Coor suhtautuu vastuullisesti asiakkaisiin, henkilöstöön ja omistajiin sekä toiminnan laajempiin yhteiskunnallisiin ja ympäristövaikutuksiin. Lue lisää osoitteesta www.coor.fi.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

Toimintatavat ja käytännöt ovat kehittyneet merkittävästi. Esimerkiksi tapaturmataajuus on parissa viime vuodessa lähes puolittunut.
Marcus Karsten, toimitusjohtaja, Coor Suomi