Coorin Suomen-yhtiöt fuusioituvat 1.1.2017

Coor yksinkertaistaa yhtiörakennettaan Suomessa, minkä seurauksena Coor Service Management LP Oy sulautuu emoyhtiö Coor Service Management Oy:öön 1.1.2017.

Fuusion jälkeen Coorin liiketoimintaa Suomessa harjoittaa Coor Service Management Oy, jonka y-tunnus on 1597866-9. Coor Service Management LP Oy:n liiketoiminta ja vastuut siirtyvät sellaisinaan Coor Service Management Oy:lle. Sulautumisella ei ole vaikutusta palvelutoimintaan. Samat henkilöt vastaavat asiakkuuksista ja muusta toiminnasta kuten tähänkin asti.

Pyydämme huomioimaan 1.1.2017 alkaen muuttuvat tilitietomme. Muut yhteystiedot säilyvät ennallaan.

Yhteys- ja tilitiedot 1.1.2017 alkaen:
Coor Service Management Oy 
Y-tunnus: 1597866-9
Kotipaikka: Helsinki  
Tilitiedot: IBAN FI67 3737 0451 0850 09, DNBAFIHX
Postiosoite: Tekniikantie 4 B, 02150 Espoo
Puhelinvaihde: 010 234 3400 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@coor.com
Tiedustelut: info@coor.fi

Yrityksestä

Coor on Pohjoismaiden johtavia palveluntoimittajia. Tarjontamme kattaa kaikki tukipalvelut, joita yksityisen tai julkisen sektorin tehokkuus ja toimivuus edellyttävät. Coorilla on erityisosaamista kolmella palvelualueella: käyttäjäpalvelut, kiinteistöpalvelut ja strateginen neuvonta. Yhdistämällä näiden alueiden palveluita tarjoamme ainutlaatuisia, tehokkaita ja joustavia ratkaisuja ja luomme siten lisäarvoa asiakkaillemme. Coorin asiakkaina on erikokoisia ja eri alojen toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Coor suhtautuu vastuullisesti asiakkaisiin, henkilöstöön ja yhteistyökumppaneihin sekä toiminnan laajempiin yhteiskunnallisiin ja ympäristövaikutuksiin. Yhtiössä työskentelee noin 9 100 henkilöä pääasiassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Liikevaihto on noin 925 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2015 yhtiö listautui Tukholman Nasdaq-pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.coor.fi

Tilaa