Laaja ympäristötarkastus hyödyttää ympäristöä

Coor on toteuttanut vuodesta 2011 lähtien palvelujensa laajan ympäristötarkastuksen, joka perustuu ainutlaatuiseen Coor Green Services -arviointityökaluun. Tarkastuksen pohjalta Coor sopii asiakkaiden kanssa ympäristöä parantavien toimien toteuttamisesta, ja tulokset ovat olleet hyviä.

Coor on maailman ensimmäinen palveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista ympäristömerkintää. Vuoden 2014 tarkastukseen osallistui 136 kohdetta, kun edellisvuoden vastaava luku oli 126. Hopeamerkinnän saaneiden kohteiden lukumäärä pieneni 69:stä 58:aan, mutta kultamerkinnän sai kriteerien tiukentumisesta huolimatta 34 kohdetta viimevuotisen 28:n sijasta. Tulos heijastelee hyvin sitä tosiasiaa, että yhä useammat yritykset keskittyvät ympäristöön ja kestävään kehitykseen.

–Tarkastettavien kohteiden sekä kulta- ja hopeamerkintöjen määrän kasvu on ilahduttavaa. Yhä useammat asiakkaamme täyttävät nyt Coor Green Servicesin kriteerit. Työkalun tarkoituksena on sitouttaa ja motivoida asiakkaita omien ympäristövaikutusten tiedostamiseen, ja tarkastusten kysyntä on selvässä kasvussa asiakkaidemme keskuudessa, toteaa Coor-konsernin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioista vastaava Mikael Karlsson.

Lisätietoja antaa:

Mikael Karlsson, HSEQ Manager, Coor Group

Puh. +46 10 559 6624, mikael.karlsson@coor.com 

Yrityksestä

Coor on Pohjoismaiden johtavia palveluntoimittajia. Tarjontamme kattaa kaikki tukipalvelut, joita yksityisen tai julkisen sektorin tehokkuus ja toimivuus edellyttävät. Coorilla on erityisosaamista kolmella palvelualueella: käyttäjäpalvelut, kiinteistöpalvelut ja strateginen neuvonta. Yhdistämällä näiden alueiden palveluita tarjoamme ainutlaatuisia, tehokkaita ja joustavia ratkaisuja ja luomme siten lisäarvoa asiakkaillemme. Coorin asiakkaina on erikokoisia ja eri alojen toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Coor suhtautuu vastuullisesti asiakkaisiin, henkilöstöön ja yhteistyökumppaneihin sekä toiminnan laajempiin yhteiskunnallisiin ja ympäristövaikutuksiin. Yhtiössä työskentelee noin 9 100 henkilöä pääasiassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Liikevaihto on noin 925 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2015 yhtiö listautui Tukholman Nasdaq-pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.coor.fi

Tilaa