Nimityksiä Coor Suomen johtoryhmässä

Report this content


Jan Mäkelä (KTM) on nimitetty Coor Suomen myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 18.11.2019 alkaen. Hänen vastuullaan ovat myynti, markkinointi ja liiketoiminnan kehitys. Jan Mäkelä on viimeisimmäksi työskennellyt Schindler Oy:ssä liiketoimintajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastaten yhtiön huolto- ja korjausliiketoiminnasta valtakunnallisesti. Ennen Schindlerille siirtymistään hän toimi Coorissa liiketoiminnan kehityspäällikkönä ja sitä ennen usean vuoden ajan strategiakonsulttina Capacentin palveluksessa.

Ville Annala (KTM) on nimitetty Coor Suomen talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 18.12.2019 alkaen. Ville Annala siirtyy Cooriin Lassila & Tikanojalta, jossa hän työskenteli talouspäällikkönä. Ennen Lassila & Tikanojaa Ville Annala on työskennellyt Business Controllerin tehtävissä Realian ja NCC:n palveluksessa.

 

Lisätietoja:

Marcus Karsten, toimitusjohtaja, Coor Suomi, marcus.karsten@coor.com, puh. 010 234 3422

 

 

Coor on Pohjoismaiden johtavia palveluntoimittajia. Tarjontamme kattaa kaikki tukipalvelut, joita yksityisen tai julkisen sektorin tehokkuus ja toimivuus edellyttävät. Coorilla on erityisosaamista kolmella palvelualueella: käyttäjäpalvelut, kiinteistöpalvelut ja strateginen neuvonta. Yhdistämällä näiden alueiden palveluita tarjoamme ainutlaatuisia, tehokkaita ja joustavia ratkaisuja ja luomme siten lisäarvoa asiakkaillemme. Coorin asiakkaina on erikokoisia ja eri alojen toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Coor suhtautuu vastuullisesti asiakkaisiin, henkilöstöön ja yhteistyökumppaneihin sekä toiminnan laajempiin yhteiskunnallisiin ja ympäristövaikutuksiin. Yhtiössä työskentelee noin 8 900 henkilöä pääasiassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Liikevaihto on noin 965 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2015 yhtiö listautui Tukholman Nasdaq-pörssiin. Lisätietoja osoitteessa coor.fi

Tilaa