Cybercomin kesätyössä toteutettava verkkopalvelu hyvään tarkoitukseen auttaa SOS-Lapsikyliä ja tarjoaa koulutusta vastaavaa työtä opiskelijoille

Cybercom Finland Oy:ssä työskentelee tänä kesänä kolme Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan laitoksen opiskelijaa. Heidän kesätyönään on Cybercomin tarjoama hyväntekeväisyysprojekti, jossa suunnitellaan ja toteutetaan verkkopalvelu tukemaan SOS-Lapsikylien varainhankintaa ja kummitoimintaa. Sovellus julkaistaan syksyllä 2014. 

Valmistuvan palvelun avulla SOS-Lapsikylien lahjoittajat, niin yritykset kuin yksityisetkin, voivat perustaa oman hyväntekeväisyysverkostonsa, motivoida verkoston kautta muita lahjoittajia mukaan toimintaan ja seurata verkostonsa kasvamista. Samalla verkkopalvelun avulla tiedotetaan SOS-Lapsikylien toiminnasta ja saadaan hyväntekeväisyys yhteisöllisemmäksi toiminnaksi.

Projektin alkusysäys lähti Cybercomin Senior System Specialistilta Tarmo Pajuselta, joka toimii myös yrityksen yritysvastuulähettiläänä. “Kun aloitin yritysvastuulähettiläänä, oli minulle selvää, että haluan yhdistää ammatillisen ydinosaamisemme ja hyväntekeväisyyden jollakin tapaa”, Pajunen kertoo.

Projekti toteutetaan SOS-Lapsikylille avaimet käteen -projektina, jotta SOS-Lapsikylät saavat keskittyä omaan toimintaansa. “Tämä on meille tärkeää, sillä meillä ei olisi itsellämme resursseja tai osaamista irrotettavissa projektiin”, kertoo Anniina Houttu, SOS-Lapsikylien lahjoittajakoordinaattori. “Meillä koko varainhankintayksikkö on todella innostunut tästä projektista”, Houttu jatkaa. 

Kesätyöntekijät muodostavat ohjelmistokehitystiimin, joka on päävastuussa ohjelmiston suunnittelusta ja toteuttamisesta. Projekti saa runsaasti tukea ja ohjausta Cybercomin kokeneilta asiantuntijoilta. Tämä onkin upea tilaisuus opiskelijoille päästä kehittämään ohjelmistokehitysosaamistaan käytännössä. Kesätyöntekijät Akseli Karvinen (26), Marko Turunen (26) ja Henri Eloranta (23) valikoituivat hakijoiden joukosta osaamisensa ja oikeanlaisen asenteensa vuoksi. “Neljän ensimmäisen viikon jälkeen tunnelma on positiivinen, viikkotavoitteet on saavutettu ja uutta oppii jokaisena päivänä”, kertovat nuoret miehet kuin yhdestä suusta.

“Jo pelkästään se, että saa kesäksi hyvän työpaikan on siisti juttu. Kun vielä pääsee ammatillisesti kehittymään ja oppimaan samalla ja tekemään työtä, joka menee hyvään tarkoitukseen – ei sitä voi kieltää, ettei se olisi hyvä combo”, kiteyttää Henri. 

SOS-Lapsikyläprojekti toimii Cybercomilla johdon siipien suojassa ja se on saanut varauksetonta tukea läpi organisaation. Kaikkien osapuolten yhteinen tavoite on, että projektin tuloksena syntyy toimiva tuote, jonka avulla tavoitetaan ihmiset sekä saadaan SOS-Lapsikylille näkyvyyttä ja varoja tärkeään toimintaansa.

Lisätietoja
Tarmo Pajunen, Yritysvastuulähettiläs, Senior System Specialist, Cybercom Finland +358 50 593 5610
Anniina Houttu, Lahjoittajakoordinaattori, SOS-Lapsikylä ry +358 9 4257 9830
Petteri Puhakka, Toimitusjohtaja, Cybercom Finland +358 40 041 4623 

Cybercom
Cybercom on IT-alan palveluyritys, joka auttaa johtavia yrityksiä ja organisaatioita hyötymään verkottuneen maailman mahdollisuuksista. Yhtiön osaamisalueet kattavat koko viestintäpalveluiden ekosysteemin. Cybercomin kotimarkkinat ovat Pohjoismaissa ja lisäksi yhtiö tarjoaa maailmanlaajuisesti toimituskykyään paikallisten ja kansainvälisten yritysten käyttöön. Cybercom on perustettu vuonna 1995 ja on noteerattu NASDAQ OMX Tukholman pörssissä vuodesta 1999 lähtien.

SOS-Lapsikylät ovat Cybercomin päähyväntekeväisyyskohde. Cybercom Group on ollut kansainvälisen SOS Children’s Village -järjestön yrityskumppani jo vuodesta 2009.

Suomessa toimii kuusi SOS-lapsikylää, joissa on yhteensä viitisenkymmentä sijaisperhettä. SOS-Lapsikylien kummitoiminnan kautta lapsia autetaan ympäri maailman sijaitsevissa lapsikylissä. Lisäksi SOS-Lapsikyläsäätiö rahoittaa ulkoministeriön tuella omia kehitysyhteistyöhankkeita Sierra Leonessa. 

Avainsanat:

Liitteet & linkit