kaikilla osa-alueilla pientä parannusta

Report this content

D&B:n vuoden 2002 yritysreittaus osoittaa: kaikilla osa-alueilla pientä parannusta D&B Finland Oy:n antaman korkeimman AAA-luokituksen on vuonna 2002 saanut 10 585 suomalaista yritystä. Tämä on 4,9 % kaikista reitatuista yrityksistä. Viime vuoteen verrattuna AAA-luokkaan päässeiden yritysten osuus kaikista yrityksistä on noussut 0,1% ja lukumäärä kasvanut miltei 8 %. Suomalaisissa yrityksissä on tapahtunut kaikilla osa-alueilla pientä parannusta: mediaani-yrityksen kannattavuus, vakavaraisuus sekä maksuvalmius olivat vuoden 2001 lukujen perusteella hieman paremmat kuin vuonna 2000. AAA-luokituksen kasvun vastapainona voidaan havaita myös C- luokituksen saaneiden yritysten osuuden kasvu 4,4 prosentista 5,1 prosenttiin. D&B Finland Oy tekee vuosittain heinäkuun lopun tietojen perusteella ns. yritysreittausanalyysin. Reittauksessa yrityksiä arvioidaan niiden toiminnan, taustan, talouden ja maksutavan perusteella. Analyysissä ovat mukana kaikki yli 200 000 kaupparekisteriin merkittyä, normaalia liiketoimintaa harjoittavaa ja aktiiviseksi todettua suomalaisyritystä. AAA-yritysten määrän kasvu vuonna 2002 selittyy pääasiassa vuonna 1999 voimaan tulleella uudella osakeyhtiölailla, jonka myötä tilinpäätösten volyymit ovat kasvaneet. Mukana on nyt myös yrityksiä, jotka ei aikaisemmin antaneet tilinpäätöstietojaan, joten niiden taloudellisesta asemastakaan ei tiedetty. Suomalaisten yritysten omavaraisuusaste huippuluokkaa - Pitkän aikavälin huomattavin muutos on suomalaisten yritysten omavaraisuusasteen merkittävä paraneminen. Ennen 1990-luvun alun lamaa suomalaisille yrityksille oli tyypillistä heikko omavaraisuusaste: kun ihanne olisi vähintään 50 prosenttia, suomalaisissa yrityksissä pidettiin jo 20 prosentin omavaraisuusastetta tyydyttävänä, kertoo myyntijohtaja Matti Rahikka D&B:stä. - Ennen lamaa yritysten riskipuskuri oli hyvin vaatimaton, ja siksi monet yritykset eivät kestäneet laman aiheuttamaa notkahdusta. - Laman jälkeen tilanne on muuttunut täysin ja nykyään on jo normaalia, että yrityksen omavaraisuusaste on 50 prosenttia. Tämä luku lähenee jo eurooppalaista huippua. Nykyään oma pääoma jätetään herkemmin taseeseen eikä käytetä investointeihin. Lamasta viisastuneena nyt halutaan turvata yrityksen tulevaisuus, Rahikka toteaa. Supermarketkauppa, turkistarhaus sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset AAA-listan kärjessä Toimialoja, joilla kolmen A:n yritysten osuus on korkein, ovat tänä vuonna supermarketkauppa, turkistarhaus sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset. Viime vuoden pärjääjiä olivat muovilevyjen valmistus, muiden kumituotteiden valmistus ja supermarketkauppa. Huonoimpaan C-luokkaan kuuluu tänä vuonna 11 161 yritystä eli 5,1 % kaikista reitatuista. C-luokan kärjessä ovat radio- ja televisiotoiminta 18,6 % , hallintayhtiöt 16,1 % ja hotellit, joissa on ravintola 15,9 %. - Olennaisesti huonompaan suuntaan ovat toimialoista menneet sijoitus ja sijoitusta palveleva toiminta sekä paikallisradiotoiminta. Osakekurssien negatiivinen kehitys lienee vaikuttanut edelliseen, ja radioasemien kova kilpailu jälkimmäiseen, Matti Rahikka arvelee. Uusikaarlepyy johtaa kuntavertailua Kuntavertailua johtaa Uusikaarlepyy: 11,6 % kunnan yrityksistä kuuluu parhaaseen AAA-luokkaan. Seuraavina tulevat Föglö, jossa vastaava luku on 11,1 % ja Ullava, jonka luku on 10,3 %. Maakuntavertailun kärjessä ovat Uusimaa, Päijät-Häme ja Keski-Pohjanmaa. Perää pitävät Lappi, Etelä-Pohjanmaa ja Etelä-Savo. Golden Book kertoo Suomen parhaat yritykset D&B Finland Oy kokoaa kaikki Suomen parhaaseen AAA-luottoluokkaan päässeet yritykset Golden Book -kirjaksi. Golden Book kertoo sekä kotimaan talouselämälle että ulkomaan markkinoille mitkä ovat Suomen parhaat yritykset. Kirjaan kelpuutetaan ainoastaan yritykset, jotka täyttävät D&B:n korkeimman luottoluokan AAA:n asettamat kovat vaatimukset. Niihin kuuluvat mm. keskimääräistä huomattavasti paremmat talouden tunnusluvut sekä positiivinen maksukäyttäytyminen. Lisäksi AAA- luokituksen ehtona on yli 170 000 euron liikevaihto. Suurin osa kaikista reitatuista yrityksistä eli 57,7 % kuuluu A- luokkaan. Näiden yritysten maksukyky on toiminnan laajuuteen nähden riittävä. Tähän luokkaan kuuluvien yritysten osuus kaikista reitatuista on säilynyt viime vuoden 58 prosentin tasolla. LISÄTIETOJA: D&B Finland Oy, myyntijohtaja Matti Rahikka, puh.(09) 2534 4405, 0400 439 960 sähköposti: rahikka.matti@dnb.com Analyysiin liittyvän grafiikan, tiedotteen sähköisessä muodossa ja Golden Book -kirjan näytekappaleen voi tilata: AC-tiedotus, Johanna Lindberg-Naulapää, p. (09) 6962 8124, johanna.lindberg-naulapaa@actiedotus.fi D&B tuottaa informaatiota, työkaluja ja asiantuntemusta auttaakseen asiakkaita tekemään parempia päätöksiä, "Decide with Confidence". D&B tekee mahdolliseksi asiakkaalle nopean pääsyn käsiksi objektiiviseen, maailmanlaajuiseen informaatioon juuri silloin, kun hän tietoa tarvitsee. Asiakkaat käyttävät D&B Risk Management Solutions -palvelua välttääkseen liike-elämän riskejä, D&B Sales & Marketing Solutions - ratkaisuja löytääkseen sopivia asiakkaita sekä D&B Supplier Management Solutions -ratkaisua hallitakseen alihankintoja tehokkaasti. D&B:n E- Commerce Solutions -ratkaisua käytetään yrityksen ja käyttäjän tunnistukseen, mahdollisen liike-elämän yhteistyökumppanin varmistamiseen on-line sekä lisäämään luottamusta e-commerce - kaupankäynnissä. Yli 90 prosenttia Business Weekin luetteloimasta 1000:sta maailmanlaajuisesta yrityksestä pitää D&B:tä luotettavimpana lähteenä tiedolle, jota he tarvitsevat yrityksensä menestymiseen. Lisätietoja saat vierailemalla kotisivuillamme www.dnb.com/fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/01/20021001BIT00460/wkr0002.pdf