DB Schenker yhdenmukaistaa tuotteitaan

Suomessa tarjottavat Kiitolinja-kuljetuspalvelut yhdistetään ulkomaan liikenteen DB Schenker -tuotteisiin.

DB Schenker yhdenmukaistaa Suomessa tarjottavia maakuljetustuotteitaan vastaamaan konsernin Euroopan laajuista valikoimaa ja nimeämiskäytäntöä. Kuljetuspalveluiden ostaminen helpottuu, koska samalla karsitaan eroavaisuuksia koti- ja ulkomaan maantiekuljetusten tuotemäärittelyistä. Uudet tuotekuvaukset astuvat voimaan 1.5.2016.

Tuoteuudistuksessa selkeytetään tuotteiden nimiä luopumalla kotimaan liikenteessä käytetystä Kiitolinja-tuotenimestä. Jatkossa myös kotimaan kappaletavara- sekä täys- ja osakuormakuljetukset tuotetaan samalla DB Schenker -tuotenimellä kuin vastaava ulkomaan liikenne.

Kotimaan kuljetusten vanhat ja uudet tuotenimet 1.5. alkaen

Terminaalikäsiteltävät kappaletavarakuljetukset

 • Vanha: KIITOLINJAkappaletavara
 • Uusi: DB SCHENKERsystem

Suorat täys- ja osakuormakuljetukset

 • Vanha: KIITOLINJAsuora
 • Uusi: DB SCHENKERdirect

Kotijakelupalvelut

 • Vanha: KIITOLINJAkoti ja KIITOLINJAkoti+
 • Uusi: DB SCHENKERplus

Samalla yhdenmukaistetaan DB Schenkerin pakettipalveluiden tuotemäärittelyt ja tuotenimi. Suomessa aiemmin Express-nimellä tarjotut pakettipalvelut ovat jatkossa osa Euroopan laajuista DB SCHENKERparcel -tuoteperhettä.

Uudet sähköpostiosoitteet

Nimiä yhtenäistämällä helpotetaan myös sähköpostiosoitteita:

 • Vanha: asiakaspalvelu.kiitolinja@dbschenker.com
 • Uusi: asiakaspalvelu@dbschenker.com
   
 • Vanha: myynti.kiitolinja@dbschenker.com ja myynti.schenker@dbschenker.com
 • Uusi: myynti@dbschenker.com

Kiitolinjan nimi ja tuotemerkki säilyvät edelleen Oy Schenker East Ab:n omistuksessa. Tieliikenteestä nimi poistuu sitä mukaa kun uutta kalustoa hankitaan. Kiitolinja-palveluita Keski- ja Pohjois-Suomen alueella tuottanut Vähälä Yhtiöt jatkaa edelleen vastaavien kuljetuspalveluiden tuottajana itsenäisenä DB Schenkerin partnerina.

Lisätiedot

Schenker Oy

Petteri Nurmi, Head of Land Transport, Finland
Puh. 010 520 6772

Jouni Sopula, Senior Advisor
Puh. 010 520 6778

DB Schenker on Deutsche Bahnin kuljetus- ja logistiikkatoimintoja tarjoava liiketoimintayksikkö. Liikevaihdon ja suorituskyvyn perusteella DB Schenker on maailman toiseksi suurin logistiikkapalveluiden tarjoaja.Suomessa DB Schenker on johtavia kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjoajia, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat maakuljetukset, lento- ja merikuljetukset sekä sopimuslogistiikan palvelut. Maakuljetusten valikoima kattaa paketti- ja kappaletavarakuljetukset sekä täys- ja osakuormakuljetukset. Lisäksi DB Schenker tarjoaa intermodaali- ja erikoiskuljetuksia sekä lämpötilahallittuja kuljetuksia. Kotimaan kuljetuspalveluita tarjotaan Kiitolinja-tuotenimellä 1.5.2016 saakka, jonka jälkeen tuotenimi on DB Schenker.

Avainsanat:

Yrityksestä

DB Schenker on Deutsche Bahnin kuljetus- ja logistiikkatoimintoja tarjoava liiketoimintayksikkö. Liikevaihdon ja suorituskyvyn perusteella DB Schenker on maailman toiseksi suurin logistiikkapalveluiden tarjoaja. Suomessa DB Schenker on johtavia kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjoajia, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat maakuljetukset, lento- ja merikuljetukset sekä sopimuslogistiikan palvelut. Maakuljetusten valikoima kattaa paketti- ja kappaletavarakuljetukset sekä täys- ja osakuormakuljetukset. Lisäksi DB Schenker tarjoaa intermodaali- ja erikoiskuljetuksia sekä lämpötilahallittuja kuljetuksia. Kotimaan kuljetuspalveluita tarjotaan Kiitolinja-tuotenimellä.

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Kotimaan Kiitolinja-tuotteet yhdistyvät kansainvälisiin DB Schenker -tuotteisiin
Tweettaa