Detection Technology julkaisee uuden liiketoimintarakenteen mukaiset vertailuluvut vuodelta 2020

Report this content

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 25.3.2021 klo 9.00

Detection Technology julkaisee uuden liiketoimintarakenteen mukaiset vertailuluvut vuodelta 2020

Detection Technology on tänään julkaissut uuden liiketoiminta- ja raportointirakenteen mukaiset taloudelliset vertailuluvut kaikilta neljänneksiltä sekä koko vuodelta 2020. Alla oleva taulukko sisältää Turvallisuus- ja Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksiköiden tilintarkastamattomat liikevaihdon vertailuluvut. Lääketieteellisen liiketoimintayksikön ja kokonaisliikevaihdon vertailuluvut on tilintarkastettu, ja ne ovat aikaisemmin raportoidun mukaiset.

Yhtiö mukauttaa liikevaihtojakauman esitystapaa taloudellisessa raportoinnissaan vastaamaan uutta liiketoimintarakennetta vuoden 2021 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Detection Technology ei julkaise muita taloudellisia tunnuslukuja liiketoimintayksiköittäin, joten muilta osin yhtiön raportointimalli säilyy ennallaan.
 

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin (EUR 1 000)

1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020
Turvallisuus-liiketoimintayksikkö (SBU) 9 354 7 790 7 439 6 129 30 712
Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikkö (IBU) 2 184 3 444 3 137 2 831 11 596
Lääketieteellinen liiketoimintayksikkö (MBU) 8 379 9 874 10 052 10 949 39 253
Konserni yhteensä 19 917 21 108 20 628 19 909 81 561
 

Detection Technology otti käyttöön uuden liiketoiminta- ja raportointirakenteen 1.1.2021. Siinä yhtiön Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikkö (SBU) jaettiin kahdeksi erilliseksi liiketoimintayksiköksi. Uusien liiketoimintayksiköiden nimet ovat Turvallisuus-liiketoimintayksikkö (SBU) ja Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikkö (IBU). Yhtiön Lääketieteellinen liiketoimintayksikkö (MBU) säilyi ennallaan.

Uusi organisaatiorakenne terävöittää piilevien markkinasignaalien ja asiakastarpeiden tunnistamista ja tarjoaman kohdentamista. SBU:n fokus on turvallisuussovellusmyynnissä, ja IBU keskittyy teollisuusmyynnin lisäksi tuomaan markkinoille korkeamman jalostusasteen ilmaisinratkaisuja, joissa ohjelmistoilla ja algoritmeilla on aikaisempaa merkittävämpi rooli. ”Beyond hardware” -johtoajatuksen mukaisesti yhtiö etsii mahdollisuuksia tuotteistaa laitteistojen lisäksi myös ohjelmistoja ja palveluita.
 

Lisätietoja
Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@deetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat valodiodeista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Tilaa