Detection Technology ottaa käyttöön uuden liiketoimintarakenteen ja muuttaa johtoryhmäänsä

Report this content

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 31.12.2020 klo 10.00

Detection Technology ottaa käyttöön uuden liiketoimintarakenteen ja muuttaa johtoryhmäänsä

Detection Technology ottaa käyttöön uuden liiketoiminta- ja raportointirakenteen 1.1.2021 alkaen. Yhtiö on jakanut Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) kahdeksi erilliseksi liiketoimintayksiköksi. Uusien liiketoimintayksiköiden nimet ovat Turvallisuus-liiketoimintayksikkö (SBU) ja Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikkö (IBU). Yhtiön Lääketieteellinen liiketoimintayksikkö (MBU) säilyy ennallaan.

Yhtiö on myös muuttanut liikevaihtojakauman esitystapaa taloudellisessa raportoinnissaan vastaamaan uutta liiketoimintarakennetta. Jatkossa yhtiö raportoi kolmen liiketoimintayksikön liikevaihdon kehityksen.

Toimitusjohtaja Hannu Martola kommentoi: ”Uusi organisaatiorakenne terävöittää liiketoimintamme kehittämistä DT-2025-strategian mukaisesti, tehostaa eri asiakassegmenttien palvelua ja segmenttikohtaisten tarpeiden huomiointia, parantaa sisäistä tehokkuuttamme sekä lisää taloudellisen raportointimme läpinäkyvyyttä. Uskomme, että uusi organisaatiorakenne tukee kannattavaa kasvua ja kilpailukykyämme.”

Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty DI Juha Talasmäki (s. 1979). Hän vastaa yksikön liiketoiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä globaalisti. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.1.2021 ja raportoi toimitusjohtaja Hannu Martolalle.

Juha Talasmäki on ollut Detection Technologyn palveluksessa vuodesta 2015. Hän on viimeksi toiminut myyntijohtajana ja sitä ennen myynti- ja tuotepäällikön tehtävissä Turvallisuus ja Teollisuus -liiketoimintayksikössä. Detection Technologylle hän siirtyi Mirion Technologies (Rados) Oy:lta, jossa hän toimi kymmenen vuotta kansainvälisen myynnin ja tuotehallinnon päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä.

Aikaisemman liiketoiminta- ja raportointimallin mukaisen Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) johtaja ja johtoryhmän jäsen Kari Hyvärinen on päättänyt siirtyä uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle 11. huhtikuuta 2021 alkaen. Hän on työskennellyt Detection Technologyn palveluksessa vuodesta 2008 lähtien. Yhtiö käynnistää Turvallisuus-liiketoimintayksikön johtajan rekrytointiprosessin.

”Haluan kiittää Kari Hyväristä hänen pitkästä ja ansiokkaasta panoksestaan sekä yhtiömme että Turvallisuus ja teollisuus –liiketoimintayksikön kehittämisessä ja toivotan hänelle menestystä tulevaan. Samalla toivotan Juha Talasmäen tervetulleeksi konsernin johtoryhmään. Hänen vahva asiakaslähtöinen johtajuutensa tuo arvokkaan lisän liiketoimintamme kehittämiseen.”
 

Lisätietoja
Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@deetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto oli 102 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiöllä on 280 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on noin 500 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Tilaa