Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2018

Report this content

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 25.4.2018 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2018

Detection Technology Q1: Myynti käynnistyi hitaasti, hyvä kannattavuus

Tammi-maaliskuu 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 2,4 % 19,3 miljoonaan euroon (18,9)
  • Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski 2,5 % 11,8 miljoonaan euroon (12,1)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 11,2 % 7,5 miljoonaan euroon (6,8)
  • Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (3,7)
  • Liikevoittomarginaali oli 19,4 % (19,6 %)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Avainluvut

(EUR 1 000) 1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Liikevaihto 19 318 18 863 89 003
Liikevaihdon muutos, % 2,4 % 22,7 % 17,9 %
Liikevoitto 3 741 3 690 19 892
Liikevoittoprosentti, % 19,4 % 19,6 % 22,3 %
Tuotekehityskulut 1 948 1 529 7 157
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 10,1 % 8,1 % 8,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 5 205 1 154 18 625
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -26 019 -5 812 -21 774
Investoinnit 960 324 1 833
Nettovelkaantumisaste, % -58,2 % -19,1 % -52,3 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,21 0,20 1,09
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 13 900 595 13 425 775 13 900 595

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

"Erinomaisen vuoden 2017 ja erityisesti viimeisen neljänneksen huipennuksen jälkeen myynnin kasvu tasoittui ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kannattavuus säilyi hyvänä kasvaneista tuotekehityskuluista huolimatta. Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 19 % liikevaihdosta.

MBU-liiketoiminnassa myyntimme kasvoi 11 % vertailukaudesta, kasvua tuli sekä Pohjois-Amerikasta että Kiinasta. SBU-myynti laski etenkin Kiinan markkinoilla, missä vuosi alkoi vaimeasti. Aasia oli edelleen yhtiön suurin markkina-alue, mutta myynnin jakauma maantieteellisesti tasoittui kysynnän voimistuttua myös Euroopassa. Viiden suurimman asiakkaan osuus kokonaisliikevaihdosta laski edelleen ja oli noin 49 %. Tuotekehitysprojektit ja panostukset uusien teknologien kehittämiseen etenivät suunnitellusti, ja tuotekehityskulut kasvoivat vertailukaudesta ja olivat 10 % liikevaihdosta.

Globaalin röntgenkuvantamismarkkinan ennakoidaan kasvavan suotuisasti vuonna 2018, ja oletamme sen vuotuisen kasvuvauhdin olevan samalla tasolla kuin viime vuonna. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla odotamme yhtiön myynnin kasvavan molemmissa liiketoimintayksiköissä ja uskomme saavuttavamme kaksinumeroisen liikevaihdon kasvuprosentin. Arvioimme kuitenkin yhtiön kasvun hidastuvan toisella vuosipuoliskolla, sillä lääketieteen sovelluksissa eräs MBU-asiakas lopettaa DT:n tuotetta käyttävän laitteen valmistuksen.

Alkanut vuosi on siten vaativa yhtiön myynnin kasvun kannalta, ja hintakilpailu kiristyy kaikissa segmenteissä. Eri maiden harjoittama protektionistinen kauppapolitiikka saattaa aiheuttaa markkinahäiriöitä, mikä voi vaikuttaa nopeasti markkinadynamiikkaan ja yhtiömme liiketoimintaan. Muun muassa Yhdysvaltojen kaavailemat korotukset tullimaksuihin voivat toteutuessaan aiheuttaa muutoksia asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.

Kehitämme kilpailukykyämme, ja jatkamme liiketoimintamme kehittämistä strategiamme mukaisella linjalla uusien projektien ja asiakkuuksien voittamiseksi. Keskipitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteet pidämme ennallaan."

Markkinat

Detection Technologyn arvion mukaan markkinan vuotuinen kasvuvauhti on säilynyt ennallaan. Lääketieteellisen tietokonekuvantamismarkkinan (CT) globaali kasvu on noin 3-5 %, turvallisuusalan 7 % ja teollisuuden röntgenlaitemarkkinan noin 5 %. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto kasvoi 2,4 % (22,7 %) 19,3 miljoonaan euroon (18,9). Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (3,7), 19,4 % liikevaihdosta (19,6 %).

Detection Technologyn Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 11,2 % (94,5 %) 7,5 miljoonaan euroon (6,8). MBU:n liikevaihdon kasvu oli seurausta kysynnän hyvästä jatkumisesta sekä Pohjois-Amerikassa että kehittyvillä markkinoilla ja onnistuneista asiakastoimituksista. MBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 39,0 % (35,9 %).

Edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski -2,5 % (1,7 %) toimitusten ajoittumisen seurauksena, etenkin Kiinan markkinoilla, ja oli 11,8 miljoonaa euroa (12,1). SBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 61,0 % (64,1 %).

Aasia oli edelleen suurin markkina-alue 50,9 % (57,4 %) osuudellaan. Amerikat oli toiseksi suurin markkina-alue, ja sen osuus liikevaihdosta oli 26,7 % (23,6 %). Euroopan osuus kasvoi ja oli 22,4 % (19,0 %). Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta laski ja oli 48,9 % (51,7 %) yhtiön kokonaisliikevaihdosta.

Strategia

Yhtiö on edennyt strategian toteuttamisessa suunnitelmansa mukaisesti. Tuotekehitysprojektit ja panostukset uusien teknologioiden kehittämiseen sekä uusasiakashankinta etenivät suunnitellusti. Lisäksi ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö eteni toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) toimeenpanossa ja panosti tuotetiedon hallintajärjestelmän (PDM) viimeistelyyn.

Liiketoimintanäkymät

Yhtiö arvioi myynnin kasvavan 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja myynnin asettuvan toisella vuosipuoliskolla viimevuotiselle tasolle erään avainasiakkaan lopettaessa DT:n tuotetta käyttävän laitteen valmistuksen. Kysyntään liittyy epävarmuutta, ja kilpailun kiristyminen saattaa heijastua tuotehintoihin. Lisäksi eri maiden harjoittama protektionistinen kauppapolitiikka voi vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan.

Detection Technologyn keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät säilyvät ennallaan. Yhtiö pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Puolivuosikatsaus 2018

Detection Technology julkaisee puolivuosikatsauksen heinäkuun 20. päivänä 2018.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@deetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 89 miljoonaan euroon vuonna 2017. Yhtiöllä on 240 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com