Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2021

Report this content

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 27.10.2021 klo 9.00

 

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2021

Detection Technology Q3 2021: Kasvua kaikissa kolmessa liiketoiminnassa


Heinä-syyskuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 12,5 % 23,2 miljoonaan euroon (20,6)
 • Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto kasvoi 21,5 % 3,8 miljoonaan euroon (3,1)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 18,8 % 11,9 miljoonaan euroon (10,1)
 • Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 0,2 % 7,5 miljoonaan euroon (7,4)
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,3 miljoonaa euroa (2,8)
 • Liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä oli 14,1 % (13,4 %)
 • Liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (2,6)
 • Liikevoittomarginaali oli 14,1 % (12,6 %)


Tammi-syyskuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 5,5 % 65,1 miljoonaan euroon (61,7)
 • IBU:n liikevaihto kasvoi 6,4 % 9,3 miljoonaan euroon (8,8)
 • MBU:n liikevaihto kasvoi 25,7 % 35,6 miljoonaan euroon (28,3)
 • SBU:n liikevaihto laski -18,0 % 20,2 miljoonaan euroon (24,6)
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,6 miljoonaa euroa (6,5)
 • Liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä oli 11,7% (10,6 %)
 • Liikevoitto oli 7,6 miljoonaa euroa (6,4)
 • Liikevoittomarginaali oli 11,7 % (10,3 %)


TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

 

Avainluvut

(EUR 1 000)

7-9/2021

7-9/2020

1-9/2021

1-9/2020

1-12/2020

Liikevaihto

23 210

20 628

65 066

61 653

81 561

Liikevaihdon muutos, %

12,5 %

-23,4 %

5,5 %

-20,4 %

-20,4 %

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

3 282

2 758

7 618

6 528

8 877

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %

14,1 %

13,4 %

11,7 %

10,6 %

10,9 %

Kertaluonteiset erät

0

163

0

163

163

Liikevoitto

3 282

2 595

7 618

6 365

8 714

Liikevoittoprosentti, %

14,1 %

12,6 %

11,7 %

10,3 %

10,7 %

Tuotekehityskulut

2 589

2 282

7 557

7 588

9 827

Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta

11,2 %

11,1 %

11,6 %

12,3 %

12,0 %

Liiketoiminnan rahavirta

783

2 052

4 659

4 221

7 522

Korolliset nettovelat jakson päättyessä

-23 261

-17 557

-23 261

-17 557

-19 364

Investoinnit

457

578

1 110

1 587

3 081

Nettovelkaantumisaste, %

-34,4 %

-31,0 %

-34,4 %

-31,0 %

-33,1 %

Osakekohtainen tulos, euroa

0,20

0,12

0,44

0,30

0,47

Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä

14 578 430

14 375 430

14 578 430

14 375 430

14 375 430

 


Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Kaikki liiketoimintamme kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä. Sekä lääketieteen että teollisuusratkaisuiden kysyntä oli hyvä ja myynnin kasvu kaksinumeroista. Edellisen neljänneksen lopussa orastanut turvallisuussovelluskysynnän käänne voimistui, ja myyntimme kasvoi jo hienoisesti, ja kasvu voimistuu jatkossa. Tämä vahvisti näkemystämme, että kaksinumeroinen kasvu toisella vuosipuoliskolla kaikissa liiketoiminnoissamme toteutuu, ja kokonaisliikevaihdon kasvu kiihtyy, vaikka materiaali- ja komponenttipula leikkaa osan kasvusta. Riskinä kuitenkin on ennakoitua suuremmat globaalin toimitustilanteen rajoitukset.

Investoinnit terveydenhuollon infrastruktuuriin sekä globaalisti että etenkin Kiinassa ja korkeamman vaatimustason tietokonetomografia (CT) -laitekysyntä jatkuivat, ja MBU-myyntimme kasvoi kaksinumeroisesti. Myynti jäi kuitenkin odotuksistamme, sillä eräät asiakkaamme siirsivät toimituksiamme, koska he eivät saaneet tarvitsemiaan muita materiaaleja laitteisiinsa ajoissa. Lääketieteen markkina-ajureissa ei ole tapahtunut muutosta, ja asemamme CT-vetoisessa kasvumarkkinassa on hyvä, joten näkemyksemme mukaan vahva MBU-kehitys yltää pitkälle ensi vuoden puolelle.

IBU-neljännesmyynti ylsi ennätykselliselle tasolle. Teollisuusmarkkinassa kaikkien pääsovellusten kysyntä oli ennakoitua voimakkaampaa, ja toimituskykymme oli kilpailijoita parempi. Asiakaskeskeisyytemme ja toimitusketjumme hyvän joustavuuden ansiosta voitimme katsauskaudella uusia strategisia asiakkuuksia ja projekteja. Uskomme tämän trendin jatkuvan.

Turvallisuusmarkkinan matka kohti normaalia on alkanut kaikilla rintamilla, sillä kysyntä on piristymässä myös ilmailusegmentissä. Toimituskykymme oli hieman parempi kuin kilpailijoillamme myös turvallisuussegmentissä, mutta osa myynnin toteumasta siirtyi erikoismateriaalipulan vuoksi. Ilahduttavaa on, että materiaalihaasteista huolimatta SBU-myyntimme ylsi pitkästä aikaa plussalle ja että markkinan käänne kasvu-uralle on tapahtunut. Pidämme toisen vuosipuoliskon kaksinumeroista turvallisuussovellusmyynnin kasvua realistisena.

Kannattavuutemme koheni ensimmäiseltä vuosipuoliskolta, ja ennakoitu toisen vuosipuoliskon myynnin kasvu edesauttaa tuloksen tekemisessä. Tältäkin osin näyttää, että olemme viimeisellä vuosineljänneksellä tavoitteessa.

DT-2025-strategian toteuttaminen on edennyt suunnitelmamme mukaisesti. Kuluneella katsauskaudella keskityimme erityisesti vauhdittamaan tuotekehityssykliä, ottamaan jalostusarvoa kasvattavia valmistusprosesseja tuotantokäyttöön Wuxin tuotanto- ja palveluyksikössä ja jalkauttamaan johtamisen ja yrityskulttuurin kehittämisohjelmia. Merkille pantavaa on myös, että edellisellä katsauskaudella lanseeratut tuoteuutuutemme on otettu hyvin vastaan kohdemarkkinoilla, ja Aurora XS -myynti on alkanut.

Loppuvuoden ja alkuvuoden liiketoimintanäkymämme ovat vahvat, ja odotamme kaikkien liiketoimintojemme kasvavan kaksinumeroisesti sekä tämän vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä että vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. MBU- ja IBU-myyntien kaksinumeroinen kasvu on voimakkaampaa viimeisellä neljänneksellä kuin kolmannella, ja SBU-myynti kipuaa kaksinumeroiselle kasvukäyrälle.

Vaikka kysynnässä on tapahtunut käänne kaikilla markkinoillamme ja näkymämme ovat vahvat, liiketoimintaamme kohdistuu edelleen epävarmuutta. Globaali komponenttipula vaikutti kolmannen vuosineljänneksen toteumaan sekä välillisesti että suoraan, ja erikoismateriaalien ja elektronisten komponenttien saatavuuteen liittyvät riskit ovatkin kasvaneet. Saatavuushaasteet ja pidemmät toimitusajat vaikuttavat kykyymme vastata kasvavaan kysyntään. Olemme tehostaneet toimenpiteitämme riskien vaikutusten ehkäisemiseksi ja pidämme keskipitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteemme ennallaan.”

 

Liikevaihdon kehitys

Kolmannella vuosineljänneksellä kysyntä oli voimakasta sekä lääketieteen että teollisuuden sovelluksissa, ja edellisen katsauskauden lopussa käynnistynyt kysynnän kasvu turvallisuussovelluksissa voimistui. Tämän seurauksena Detection Technologyn kaikkien liiketoimintayksiköiden myynti kasvoi, ja yhtiön kokonaisliikevaihto oli 23,2 miljoonaa euroa (20,6). Liikevaihto kasvoi 12,5 % (-23,4 %) vertailukaudelta.

Teollisuusmarkkinassa kysyntä oli voimakasta kaikissa yhtiön pääsegmenteissä: elintarvike- lääke- ja kaivosteollisuuden kuvantamisratkaisuissa. Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto kasvoi 21,5 % ja oli 3,8 miljoonaa euroa (3,1). IBU:n osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 16,4 % (15,2 %).

Lääketieteen röntgenkuvantamismarkkinan kasvuajurit pysyivät samoina kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Investoinnit terveydenhuollon infrastruktuuriin sekä globaalisti että etenkin Kiinassa ja korkeamman vaatimustason tietokonetomografia (CT) -laitekysyntä jatkuivat, minkä seurauksena Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) myynnin kasvu tuli pääasiassa uuden sukupolven CT-tuotteista. Yhtiö odottaa X-Panel-myynnin alkavan. MBU:n liikevaihto kasvoi 18,8 % vertailukaudesta ja oli 11,9 miljoonaa euroa (10,1). MBU:n osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 51,5 % (48,7 %).

Kysynnän normalisoituminen turvallisuusmarkkinassa on käynnistynyt kaikissa segmenteissä, ja kysyntä piristyi myös ilmailualla. Ilmailualalla käytettävien kuvantamisratkaisuiden standardisointihankkeet jatkuvat taas eri mantereilla, ja lentokenttien investoinnit ovat kiihtymässä etenkin Yhdysvalloissa. Tämä on näkynyt kasvavana turvallisuus CT -ilmaisinratkaisuiden kysyntänä, mikä tulee vahvistamaan myynnin kasvua ensi vuoden aikana. Yhtiö näkee asemansa turvallisuus CT -segmentissä vahvana. Komponenttipulasta johtuvat toimitushaasteet vaikuttivat turvallisuussovellusmarkkinaan, ja osa yhtiön myynnistä siirtyi samasta syystä. Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 0,2 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 7,5 miljoonaa euroa (7,4). SBU:n osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 32,1 % (36,1 %).

Aasian ja Tyynenmeren maat (APAC) olivat maantieteellisesti yhtiön suurin markkina-alue kolmannella vuosineljänneksellä 74,2 % (66,2 %) osuudellaan. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) osuus oli 20,8 % (26,3 %) ja Amerikoiden 5,0 % (7,5 %). Detection Technologyn viiden suurimman asiakkaan osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 55,8 % (52,9 %).

Yhtiön kokonaisliikevaihto tammi-syyskuussa 2021 kasvoi 5,5 % 65,1 miljoonaan euroon (61,7). MBU:n liikevaihto kasvoi 25,7 % ja oli 35,6 miljoonaa euroa (28,3). SBU:n liikevaihto laski -18,0 % 20,2 miljoonaan euroon (24,6). IBU:n liikevaihto kasvoi 6,4 % ja oli 9,3 miljoonaa euroa (8,8). MBU:n osuus kokonaisliikevaihdosta oli 54,7 % (45,9 %), SBU:n 31,0 % (39,9 %) ja IBU:n 14,3 % (14,2 %).

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2021 APAC-maiden osuus kokonaisliikevaihdosta oli 72,6 % (66,1 %), EMEA:n 19,1 % (22,6 %) ja Amerikoiden 8,3 % (11,3 %). Viiden suurimman asiakkaan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 54,1 % (53,2 %).

 

Strategia

Detection Technology on jatkanut DT-2025-strategian toteuttamista suunnitelmansa mukaisesti ja liiketoiminnan kehittämistä kilpailukykynsä parantamiseksi. Yhtiön edellisellä katsauskaudella lanseeraamat tuoteuutuudet on otettu hyvin vastaan kohdemarkkinoilla, ja Aurora XS -myynti alkoi kolmannella neljänneksellä.

Detection Technology panosti kuluneella katsauskaudella erityisesti tuotekehityssyklin vauhdittamiseen ja jalostusarvoa kasvattavien valmistusprosessien ottamiseen tuotantokäyttöön yhtiön Wuxin tuotanto- ja palveluyksikössä, Suur-Shanghain alueella. Lisäksi yhtiö jalkautti globaaleja johtamisen ja yrityskulttuurin kehittämisohjelmia ja jatkoi toimenpiteitä vastuullisuusagendansa mukaisesti sekä paikallisella että konsernitasolla.

 

Liiketoimintanäkymät

Detection Technologyn näkemyksen mukaan lääketieteen ja teollisuuden markkinat kasvavat ennen pandemiaa annettujen asiantuntija-arvioiden mukaisesti keskimäärin noin 5 % vuodessa. Pandemian aiheuttama markkinahäiriö turvallisuusmarkkinoilla on taittunut, ja kysyntä on kääntynyt kasvuun myös ilmailusegmentissä, mutta kasvun normalisoituminen ennen pandemiaa annetulle 6 %:n tasolle tapahtuu hitaasti.

Detection Technologyn näkemyksen mukaan vahva kysyntä jatkuu sekä lääketieteen että teollisen kuvantamisen sovelluksissa, ja Lääketieteellisen ja Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksiköiden kaksinumeroinen kasvu on voimakkaampaa neljännellä vuosineljänneksellä kuin kolmannella 2021. Turvallisuussovellusten kysyntä voimistuu, ja yhtiö odottaa Turvallisuus-liiketoimintayksikön liikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti neljännellä vuosineljänneksellä 2021. Detection Technology odottaa kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti myös ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2022.

Pandemian vuoksi maailman talouteen ja yhtiön liiketoimintaan on kohdistunut poikkeuksellista ja tilapäistä epävarmuutta. Yhtiön kohdemarkkinoiden kysynnän ennustettavuus on edelleen tavanomaista heikompi, ja materiaalien saatavuuteen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Materiaali- ja komponenttipulan vaikutus on otettu rajoittavana tekijänä huomioon näkymissä, mutta saatavuuden merkittävä heikentyminen voi vaikuttaa liiketoimintanäkymiin.

Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

 

Tilinpäätöstiedote 2021

Detection Technology julkaisee tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 2021 keskiviikkona helmikuun 2. päivänä 2022

 

Espoo 26.10.2021

Hallitus, Detection Technology Oyj

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@deetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat valodiodeista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Yhtiöllä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com