Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Report this content

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 21.1.2021 kello 9.00

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Carina Andersson, Vera Backström, Richard Ingram, Pasi Koota, Henrik Roos ja Hannu Syrjälä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Heikki Allonen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Pasi Kootaa, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n talousjohtajana, ja Vera Backströmiä, joka on Antti Ahlström Perilliset Oy:n hallituksen jäsen. Detection Technology Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital BV on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

Nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Hannu Syrjälä.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 60 000 euroa (2020: 60 000 euroa) ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa (2020: 35 000 euroa).

Kukin hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Detection Technology Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Detection Technology Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta säilyy ennallaan ja olisi seuraava: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin kokouskohtainen palkkio 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan esitykset olivat yksimielisiä. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2021.

Nimitystoimikuntaan on kuulunut 1.9.2020 alkaen toimikunnan puheenjohtajana Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinonen Ahlstrom Capital BV:n edustajana sekä jäseninä OP-Rahastoyhtiön hallituksen jäsen Kalle Saariaho OP-Suomi-sijoitusrahaston edustajana ja johtaja Pekka Pajamo Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustajana. Detection Technologyn hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjälä toimii toimikunnan asiantuntijana.

Detection Technology Oyj
 

Lisätietoja
Lasse Heinonen, +358 10 888 4450
Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto oli 102 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiöllä on 280 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on noin 500 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Tilaa