Detection Technology Oyj tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2021

Report this content

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 2.2.2022 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2021

Detection Technology Q4 2021: Kasvu kiihtyi kaikissa liiketoiminnoissa, komponenttipula kurittaa myyntiä

Loka-joulukuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 24,3 % 24,7 miljoonaan euroon (19,9)
 • Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto kasvoi 21,7 % 3,4 miljoonaan euroon (2,8)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 23,8 % 13,6 miljoonaan euroon (10,9)
 • Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 26,5 % 7,8 miljoonaan euroon (6,1)
 • Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 3,0 miljoonaa euroa (2,3)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluontoisia eriä oli 12,0 % (11,8 %)
 • Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (2,3)
 • Liikevoittoprosentti oli 12,0 % (11,8 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,16)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,19 euroa (0,16)

Tammi-joulukuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 10,1 % 89,8 miljoonaan euroon (81,6)
 • IBU:n liikevaihto kasvoi 10,1 % 12,8 miljoonaan euroon (11,6)
 • MBU:n liikevaihto kasvoi 25,1 % 49,1 miljoonaan euroon (39,3)
 • SBU:n liikevaihto laski -9,1 % 27,9 miljoonaan euroon (30,7)
 • Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 10,6 miljoonaa euroa (8,9)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluontoisia eriä oli 11,8 % (10,9 %)
 • Liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (8,7)
 • Liikevoittoprosentti oli 11,8 % (10,7 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,64 euroa (0,47)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,63 euroa (0,47)
 • Osinko 0,35 euroa osakkeelta* (0,28)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.) (*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.)


Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Myynti kasvoi yli 20 % kaikissa liiketoiminnoissamme neljännellä neljänneksellä, vaikka materiaali- ja komponenttipula leikkasi osan kasvusta. Lääketieteen ja teollisuussovelluksien kysyntä säilyi hyvänä. Erityisen ilahduttavaa on, että kysyntä voimistui nyt myös turvallisuussovelluksissa. Odotamme nopean kasvun jatkuvan, vaikka toimitusketjun haasteista johtuvat kasvurajoitteet ovatkin voimistuneet.

IBU-neljännesmyynnin kasvu oli kaksinumeroista mutta jäi odotuksistamme. Kysynnässä ei tapahtunut muutoksia, mutta komponenttipulan vuoksi toimituksia lykkääntyi tämän vuoden puolelle. Haasteista huolimatta IBU-vuosimyynti oli ennätyksellinen. Näkemyksemme mukaan kysyntä jatkuu hyvänä kaikissa pääsovelluksissa, ja olemme tiukasti ankkuroituneet teollisuusmarkkinaan. Asemamme on vahvistunut myös uusilla vesillä ”Beyond hardware” -johtoajatuksemme mukaisesti.

Niin ikään lääketieteen markkina-ajureissa ja tietokonetomografia (CT) -sovellusten vahvassa kysynnässä ei tapahtunut muutoksia, mutta komponenttipulan suorat ja välilliset seuraukset heijastuivat MBU-neljännesmyyntiin. MBU-myynti kasvoi 24 % vertailukaudesta, ja kasvu kiihtyi myös edeltävältä katsauskaudelta, mutta odotuksemme olivat kovemmat. Kovasta hintakilpailusta huolimatta asemamme CT-markkinassa on vankkumaton. Voitimme uusia asiakkuuksia standardiratkaisuidemme ansiosta ja kehitämme kilpailukykyämme vastataksemme entistä paremmin kysyntään. Julkistimme marraskuussa X-ACE-tuoteperheen perus- ja valtavirran CT-kuvantamiseen. Nyt olemmekin markkinoiden ainoa toimittaja, jolla on tarjota standardiratkaisu kaikkiin CT-kuvantamisen modaliteetteihin.

Turvallisuusmarkkinan kasvu pääsi vauhtiin. Vaikka SBU-myynnin kasvu tuli edelleen pääasiassa muista kuin ilmailualan sovelluksista, käänne on nyt tapahtunut myös ilmailusegmentin kysynnässä. Komponenttipula kuritti turvallisuusmyyntiä vähemmän kuin muuta myyntiämme, mutta myös SBU-toimituksiin kohdistuvat riskit ovat kasvaneet. Kiinan niin sanotut Green Channel -sovellukset ovat uusia mielenkiintoisia myynnin kasvuajureita. Kiinassa on käynnistetty viranomaissertifiointimenettely niille röntgenlaitteille, joita käytetään raskaan liikenteen tarkistamiseen tietullien määrittämiseksi. Laitteiden käyttöönotto käynnistyy arviolta toisella vuosipuoliskolla 2022, ja tässä on merkittävää myyntipotentiaalia.

Kannattavuutemme parani vertailukaudelta mutta oli hieman heikompi kuin edellisellä neljänneksellä kiinteiden kulujen kasvusta johtuen. Tuotekehityspanostukset kasvoivat, ja Wuxin tehtaan keraamiprosessin ylösajoon liittyen oli kertaluonteisia kuluja. Rahavirtamme kääntyi nousuun varaston kasvusta huolimatta. Komponenttipulaan varautumisen ja sen seurauksena yhtiön varaston arvo on korkea.

Aktiiviasiakkaidemme määrä kasvoi ja oli vuoden lopussa 370. Tästä kiitos tiimillemme! Katsauskauden merkittävimmät tapahtumat olivat tuoteportfolion laajentaminen strategisesti merkittävillä standardiratkaisuilla ja uuden toimipisteen perustaminen Nanjingiin Kiinaan. Ohjelmisto-, algoritmi- ja elektroniikkasuunnitteluun profiloitu Nanjingin osaamiskeskus tulee vahvistamaan valmiuksiamme vastata kasvavaan korkeamman jalostusasteen ilmaisinratkaisuiden kysyntään. Katsauskauden muita merkittäviä tapahtumia oli arvoprojekti, jossa määrittelimme uudelleen arvojemme kuvaukset ja mitä arvomme tarkoittavat käytännön toimintana. Lisäksi muutimme tuotekehitysorganisaatiota tukemaan paremmin meille kriittisten osaamisalueiden johtamista. Meillä oli ilo myös juhlia virtuaalisesti yhtiömme 30-vuotista taivalta.

Kysyntä jatkuu vahvana kaikilla päämarkkinoillamme ja kaikissa kolmessa liiketoiminnassamme. Odotamme lääketieteen myynnin kasvavan yksinumeroisesti ja turvallisuus- ja teollisuusmyynnin kaksinumeroisen kasvun kiihtyvän sekä ensimmäisellä että toisella vuosineljänneksellä. Koko yhtiön osalta odotamme kaksinumeroista kasvua sekä ensimmäisellä että toisella neljänneksellä, vaikka toimitusketjun haasteiden ennakoidaan leikkaavan osan kasvustamme.

Erikoismateriaalien ja elektronisten komponenttien saatavuuteen liittyvät riskit ovat kasvaneet entisestään. Saatavuushaasteet ja pidemmät toimitusajat vaikuttavat kykyymme vastata kasvavaan kysyntään. Olemme tehostaneet toimenpiteitämme riskien vaikutusten ehkäisemiseksi. Etsimme esimerkiksi vaihtoehtoisia toimittajia ja komponentteja ja suunnittelemme tuotemuutoksia.”


Avainluvut

(EUR 1 000) 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020
Liikevaihto 24 747 19 909 89 813 81 561
Liikevaihdon muutos, % 24,3 % -20,4 % 10,1 % -20,4 %
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 2 962 2 349 10 580 8 877
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä, % 12,0 % 11,8 % 11,8 % 10,9 %
Kertaluontoiset erät 0 0 0 163
Liikevoitto 2 962 2 349 10 580 8 714
Liikevoittoprosentti, % 12,0 % 11,8 % 11,8 % 10,7 %
Tuotekehityskulut 2 924 2 239 10 480 9 827
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 11,8 % 11,2 % 11,7 % 12,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 3 288 3 429 7 121 7 953
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -27 633 -19 364 -27 633 -19 364
Investoinnit 664 1 529 1 359 3 226
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 15,1 % 13,6 %
Nettovelkaantumisaste, % -37,6 % -33,1 % -37,6 % -33,1 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,16 0,64 0,47
Osakekohtainen tulos (laimennettu), euroa 0,19 0,16 0,63 0,47
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 655 930 14 375 430 14 655 930 14 375 430


Liiketoimintanäkymät

Detection Technologyn näkemyksen mukaan lääketieteen ja teollisuuden markkinat kasvavat ennen pandemiaa annettujen asiantuntija-arvioiden mukaisesti keskimäärin noin 5 % vuodessa. Pandemian aiheuttama markkinahäiriö turvallisuusmarkkinoilla on taittunut, ja kysyntä on kääntynyt kasvuun myös ilmailusegmentissä, mutta kasvun normalisoituminen ennen pandemiaa annetulle 6 %:n tasolle tapahtuu hitaasti.

Detection Technologyn näkemyksen mukaan vahva kysyntä jatkuu kaikilla yhtiön päämarkkinoilla. Yhtiö odottaa kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti sekä ensimmäisellä että toisella vuosineljänneksellä 2022, vaikka materiaali- ja komponenttipulan ennakoidaan leikkaavan osan kasvusta.

Pandemian vuoksi maailman talouteen ja yhtiön liiketoimintaan on kohdistunut poikkeuksellista ja tilapäistä epävarmuutta. Yhtiön kohdemarkkinoiden kysynnän ennustettavuus on edelleen tavanomaista heikompi, ja materiaalien saatavuuteen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Materiaali- ja komponenttipulan vaikutus on otettu rajoittavana tekijänä huomioon näkymissä, mutta saatavuuden merkittävä heikentyminen voi vaikuttaa liiketoimintanäkymiin.

Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.


Q4 2021 webcast

Detection Technologyn toimitusjohtaja Hannu Martola esittelee neljännen vuosineljänneksen ja tammi-joulukuun tuloskehitystä ja tapahtumia analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille webcast-lähetyksessä. Englanninkielinen, suora verkkolähetys alkaa 2.2.2022 kello 13.00.

Linkki lähetykseen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.deetee.com/reports-and-presentations/webcasts/. Lähetyksen tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technologyn tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2021. Raportti kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta.

Hallitus, Detection Technology Oyj


Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@deetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat valodiodeista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Yhtiöllä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com