Detection Technologyn hallitus päätti optio-oikeuksien antamisesta

Report this content

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 28.9.2018 klo 9.00

Detection Technologyn hallitus päätti optio-oikeuksien antamisesta

Detection Technology Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta liitteenä olevin ehdoin. Optio-oikeudet tarjotaan vastikkeetta Detection Technology -konsernin avainhenkilöille.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 760 000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 760 000 Detection Technology Oyj:n osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävät osakkeet voivat olla joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia osakkeita siten kuin hallitus kussakin tapauksessa päättää.

Optio-oikeudet annetaan sarjoissa, jotka merkitään tunnuksilla 2018A1, 2018A2, 2018B1 ja 2018B2. Sarjoissa 2018A1 ja 2018A2 annettavien optio-oikeuksien yhteinen kokonaismäärä on 380 000 kappaletta sekä sarjoissa 2018B1 ja 2018B2 annettavien optio-oikeuksien yhteinen kokonaismäärä 380 000 kappaletta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on seuraava:

  • Optio-oikeuksilla 2018A1 ja 2018A2 yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä ajanjaksolla, joka alkoi (ja sisältäen) 29.8.2018 ja päättyi (ja sisältäen) 26.9.2018;
  • Optio-oikeuksilla 2018B1 ja 2018B2 yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä kaupankäynnissä ajanjaksolla, joka alkaa (ja sisältäen) 2.9.2019 ja päättyy (ja sisältäen) 27.9.2019.


Osakkeiden merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettavaksi päätettyjen varojen perusteella. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2018A1 ja 2018A2 2.5.2021-31.5.2022 sekä optio-oikeuksilla 2018B1 ja 2018B2 2.5.2022-31.5.2023. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä, 760 000 osaketta, muodostaa noin viisi prosenttia yhtiön täysin dilutoidusta osakemäärästä.

Optio-oikeuksien 2018 ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön verkkosivuilla.

Detection Technology Oyj

Lisätietoja:
Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@deetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 89 miljoonaan euroon vuonna 2017. Yhtiöllä on 240 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on yli 450 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Key media
www.deetee.com