Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdistää vapaaehtoistyön ja opinnot

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden on mahdollista yhdistää vapaaehtoistyöt osaksi ammatillisia opintojaan. - Vapaaehtoistyö avartaa näkökulmia ja tarjoaa lisäkokemusta tulevia töitä silmällä pitäen, toteaa sosionomi-opiskelija Tuija Bergström. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelija voi liittää osaksi opintojaan 5 op:n laajuiset vapaavalintaiset vapaaehtoistyön opinnot. Opintosuorituksen lisäksi opiskelija saa tulevaa työnhakua varten järjestökumppanilta työtodistuksen. Vapaaehtoistyöt ovat selkeä kilpailuvaltti ja näyttö työnhakijan osaamisesta ja kokemuksesta valmistumisen jälkeen. Mutta vapaaehtoistyöstä on hyötyä jo opiskeluaikana.

- Opiskelen sairaanhoitajaksi. Tarkoituksenani on työllistyä päihde- ja mielenterveyspuolelle. Teen vapaaehtoistyötä Malmikodissa, joka on Helsingin Diakonialaitoksen alainen asumispalveluyksikkö. Asukkaat ovat päihdetaustaisia ja pääosin liikkumisrajoitteisia. Vapaaehtoistyössä pääsen näkemään ja tutustumaan päihdeyksikön toimintaan, joten vapaaehtoistyön pohjalta voin arvioida, kiinnostaako päihdepuolen työ aidosti, opiskelija Timo Kivelä pohtii.

Tuija Bergström opiskelee sosionomiksi ja toimii opintojen ohella Suvanto ry:n auttavan puhelimen päivystäjänä. Palvelu on suunnattu ikääntyneille ihmisille, jotka ovat joutuneet kaltoinkohtelun tai lähisuhdeväkivallan kohteiksi. Myös heistä huolissaan olevat läheiset voivat ottaa yhteyttä Suvanto-linjalle. Tuija Bergströmille vapaaehtoistyöt tuovat opintoihin konkretiaa. - Koen vapaaehtoistyön tukevan sekä sosionomi-opintojani että vahvistavan identiteettiäni sosionomina. Ja kaiken kaikkiaan tekemäni vapaaehtoistyö avartaa näkökulmia ja tarjoaa lisäkokemusta tulevia töitä silmällä pitäen.

Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteistyöjärjestöt tarjoavat opiskelijoille vapaaehtoistyön koulutusta ja ohjauksellista tukea. Opiskelija voi ottaa osaa ja toimia jo vakiintuneissa vapaaehtoistyön toiminnoissa tai tarpeen mukaan suunnitella ja toteuttaa uusia toimintatapoja. Opiskelija tekee vapaaehtoistyöstään lyhyen kirjallisen raportin tai videon. Diakonia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sekä suomeksi että englanniksi, myös vapaaehtoistyön vapaavalintaiset opinnot ovat tarjolla niin suomenkielisille kuin englanninkielisille opiskelijoille.

-Kansainvälisille opiskelijoille vapaaehtoistyöt luovat oivan kanavan saada työkokemusta ja verkostoitua työelämän eri organisaatioiden kanssa, muistuttaa lehtori Marianne Nylund. Hän kehittää ja koordinoi opintojen ja järjestöjen yhteistyötä yhdessä lehtori Risto Sirenin kanssa.

Vapaaehtoistyöt vaativat tekijältään aikaa ja sitoutumista. - Mielestäni vapaaehtoistyö, kuten palkkatyökin, tulisi valita niin, että se tuntuu mielekkäältä ja ”tulee sydämestä”. Tärkeää on myös miettiä tarkkaan jaksaako valitsemaansa työtä tehdä. Kannattaa olla realistinen myös oman ajankäyttönsä suhteen. Vapaaehtoistyön tarjoajasta voi tuntua turhauttavalta kouluttaa jopa kuukausien ajan jotain henkilöä, joka ei koulutuksen saatuaan voikaan toimia mukana, Tuija Bergström muistuttaa.

Vapaaehtoisena toimiminen voi kuitenkin helposti viedä mukanaan. Näin kävi myös Timo Kivelälle. - Alun perin motiivi vapaaehtoistyön tekemiselle oli halu tehdä jotain yleishyödyllistä. Melko nopeasti havaitsin tehneeni itseni tarpeelliseksi ainakin muutamille yksikön asukkaille. Suhteellisen pienillä teoilla voi saada joillekin yksilöille suuren merkityksen. Olen käynyt ulkoilemassa tai vaikkapa kaupassa yksikön asukkaiden kanssa. Saatamme käydä myös konserteissa, museoissa, teatterissa tai hautausmaalla. Oma roolini Malmikodilla on pääosin hauskaa, parhaimmillaan erittäin antoisaa.

Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestää vapaaehtoistyön seminaarin tiistaina 10.2.2015. Lisätietoa www.diak.fiLisätietoja ja haastattelupyynnöt

Emmi Jäkkö
Viestintäasiantuntija
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Tel 040 507 6260
emmi.jakko@diak.fi
www.diak.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon alan sekä viittomakieli- ja tulkkausalan ammattilaisia. Diak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.

Liitteet & linkit