Diakonia-ammattikorkeakoulussa koulutetaan kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntijoita

Terveysalan master-tason tutkinto vahvistaa suomalaisten kriisiosaamista ja poikkeusolojen terveydenhuollon kapasiteettia Keniassa. Koulutus valmentaa opiskelijan toimimaan esimerkiksi epidemian, sodan tai luonnonkatastrofien kohdatessa. Korkeakouluyhteistyö Arcadan ja Itä-Afrikan yliopiston Baratonin kanssa tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen kansainvälisestä kriisityöstä.

- Poikkeusolojen terveydenhuollon koulutusohjelma luo aidosti kansainvälisen koulutusympäristön ja lopulta tutkinnon, joka on valmentanut opiskelijan vaativiin kriisi- ja poikkeusolojen kehittämis-, johtamis- ja asiantuntijatehtäviin, Diakonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja Ikali Karvinen kertoo. Opetukseen kuuluu olennaisena osana kenttäkokemus Keniasta, joka toteutetaan intensiivijaksolla koulutuksen käynnistyessä. – Kenian intensiivijakson aikana syvennetään ymmärrystä todellisista tilanteista kriisi- ja poikkeusalueilla. Samalla vaihdamme arvokasta tietoa ja erilaisia opiskelukäytäntöjä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, Karvinen summaa.

Itä-Afrikan yliopiston Baratonin lehtori ja laitoksen johtaja Jackie K. Obey iloitsee master-tutkinnon myötä syntyneestä yhteistyöstä. – Yhteistyö Diakin ja Arcadan kanssa mahdollistaa opiskelijoillemme entistä monipuoliset opiskelumahdollisuudet. Tutustuminen suomalaisiin opiskelutapoihin ja –käytäntöihin tuo uutta oppia niin opiskelijoille kuin opetushenkilökunnallemmekin, Obey toteaa.

Merkittävää kahden maan ja kolmen eri yliopiston yhteistyön onnistumisessa on juuri monimuotoiset käytännöt opintojen suorittamisessa. - Tässä tutkinnossa opiskelijalla on mahdollisuus opiskella ajasta ja paikasta riippumatta - lähes koko koulutus voidaan suorittaa etätyövälineitä hyödyntäen mistä tahansa maailmalta, Karvinen lisää.

Poikkeusolojen terveydenhuollon tutkinto valmistaa opiskelijaa toimimaan kriisioloissa, mutta myös muuttuvissa globaaleissa terveydenhuollon tilanteissa. Tutkinnon myötä myös työskentelymahdollisuudet ovat entistä laajemmat. - Kenialaisille opiskelijoille aukeaa koulutuksen myötä uusia työmahdollisuuksia myös tavallisesta poikkeaviin kohteisiin. Terveydenhoidon ammattilaisen ei ole perinteisesti nähty työskentelevän esimerkiksi lentokentillä, mutta uuden tutkinnon ja muuttuvan maailman myötä tämä on juuri sitä ydinosaamista, jota voimme tutkinnon myötä hyödyntää, Obey kertoo.

Koulutuksen käynnistämisen lisäksi hankkeessa kootaan syrjäiseen Länsi-Keniaan terveystiedon tietovaranto, jota alueen terveysalan toimijat voivat hyödyntää. Kumppaneina Diakin koordinoimassa hankkeessa on Itä-Afrikan yliopiston Baratonin lisäksi Arcada-ammattikorkeakoulu Suomessa.

- Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian yksi painopiste on globaali vastuu, ja teema on myös Diakille läheinen. Siksi on hienoa, että pääsemme rahoituksen turvin työskentelemään näillä kehittyvillä alueilla, toteaa Diakin kansainvälisten asioiden päällikkö Riikka Hälikkä.

Kapasiteetin vahvistamisen hanke on saanut rahoitusta HEI ICI-rahoitusinstrumentin kautta Suomen virallisista kehitysyhteistyövaroista.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Terveysalan yliopettaja Ikali Karvinen 
ikali.karvinen@diak.fi
puh.0405098050

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon alan sekä viittomakieli- ja tulkkausalan ammattilaisia. Diak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.