Maahanmuuttajille ja romaneille luodaan sujuvampia koulutuspolkuja Pohjois-Pohjanmaalla

Ensimmäinen koulutustapahtuma Opin portailla -hankkeessa 4.11.2015.

Maahanmuuttajataustaisten ja romaneiden koulutuspolkuja sujuvoitetaan hanketyöllä Pohjois-Pohjanmaalla. Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) koordinoimassa Opin portailla -hankkeessa keskitytään perusasteen ja toisen asteen sekä toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välisiin siirtymävaiheisiin. Lisäksi hankkeessa koulutetaan maahanmuuttajien ja romaneiden parissa työskenteleviä opettajia, opinto-ohjaajia sekä ura- ja työelämäohjaustyötä tekeviä. Ensimmäinen Monikulttuurinen osaaminen ja ohjaus -täydennyskoulutus järjestetään 4.11.2015, ja seminaariin ilmoittautui täysmäärä osallistujia. Toivotamme myös median edustajat tervetulleiksi tutustumaan koulutuspäivään 4.11. sopivana ajankohtana klo 9-15 välisenä aikana (OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Auditorio Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu). Liitteenä seminaariesite tarkempine aikatauluineen.

Peruskoulutodistus tavoitteena

Keväällä 2015 käynnistynyt hanke on tavoittanut jo suuren joukon alueen romaneja. Heistä kahdeksan on jatkamassa peruskouluopintojaan loppuun Oulun aikuislukiossa, jotta hakeutuminen toisen asteen opintoihin mahdollistuu vuoden 2016 keväällä tai syksyllä.

Hankkeen romanitaustainen aluekoordinaattori tarjoaa lisätukea ja ohjausta peruskoulun loppuun saattamiseen muun muassa läksykerhotoiminnalla ja henkilökohtaisella ohjauksella. Lisämaustetta koulupäiviin tuovat muun muassa vierailut toisen asteen oppilaitoksiin jatko-opintomahdollisuuksiin tutustuen. Kiinnostus romanikulttuuriin tutustumiseen on alueen oppilaitoksissa kiitettävää, ja aluekoordinaattori käy myös luennoimassa romanikulttuurista oppilaitosten henkilöstölle ja oppilaille.

Romaniväestön lisäksi hankkeen toisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. Heille hankkeen kautta on tarjolla lisätukea ja -ohjausta ns. opintopiiritoiminnassa, jossa opettajat ohjaavat ja tukevat tehtävien tekemisessä ja tarjoavat tehostetumpaa tukea suomen kielen opiskeluun. Lisäksi tukea ja mukavaa monikulttuurista yhdessäoloa on tarjolla mentori- ja kahvilatoiminnan kautta.

Avainhenkilöstöä koulutetaan kouluttamaan

Hyvää laitetaan kiertämään tavoittamalla mahdollisimman moni ohjaus- ja opetustyötä tekevä, ja tämä mahdollistuu hankkeessa pilotoitavan ja toteutettavan Monikulttuurinen osaaminen ja ohjaus -täydennyskoulutuksen kautta. Ensimmäinen ryhmä käynnistyy 4.11.2015 johdannolla monikulttuurisuuteen ja kulttuurisensitiivisyyteen. Pilottiryhmä tuli nopeasti täyteen ja marraskuussa yli 50 opetus- ja ohjaustyötä tekevää avainhenkilöä aloittaa matkan monikulttuurisuuteen. Saman sisältöinen koulutus järjestetään vuoden 2016 keväällä ja syksyllä verkkokurssina.

ESR-rahoitteinen Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hanke on käynnistynyt 1.4.2015. Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Oulun diakoniaopisto ja Oulun seudun ammattiopisto.

Yhteystiedot: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla  -hanke

projektipäällikkö Sari Vilminko, sari.vilminko@gmail.com, 040 091 0223

Tutustu myös hankkeen internet-sivuihin: http://www.diak.fi/tyoelama/hankkeet/Opin%20portailla/Sivut/default.aspx

********************************

Niina Mäenpää, viestinnän asiantuntija

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Puh. 040 507 6260, niina.maenpaa@diak.fi

www.diak.fi

Diak sosiaalisessa mediassa:

www.facebook.com/diakamk

www.twitter.com/DiakAmkwww.instagram.com/diakamk

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon sekä tulkkausalan ammattilaisia. Diak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä hanketyö ovat olennainen osa korkeakoulun toimintaa.

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.

Liitteet & linkit