Palveluja omalla kielellä - ensimmäiset korkeakoulutetut asioimistulkit valmistuvat Diakonia-ammattikorkeakoulusta

Suomen ensimmäiset korkeakoulutetut asioimistulkit valmistuvat Diakonia-ammattikorkeakoulusta Helsingin ja Turun toimipisteistä perjantaina 19.12. Valmistuneita on yhteensä 13, nyt valmistuvista asioimistulkeista neljä toimii arabian kielellä, kolme persiaksi, kolme vietnamiksi, kaksi somalin ja yksi kurdin (sorani) kielellä. 

Tutkinnon suorittaneet tulkit työllistyvät erilaisiin tulkkaus- ja käännöstehtäviin viranomaistahoilla, oikeus- ja kokoustulkkauksessa sekä kansainvälisissä tehtävissä. Koulutettuja tulkkeja tarvitaan myös maahanmuuttajien oman kielen ohjaustehtävissä. Koulutettujen tulkkien tarve kasvaa koko ajan maahanmuuton lisääntyessä.

Laadukkaat tulkkauspalvelut ja korkeatasoinen tulkkikoulutus hyödyttävät koko yhteiskuntaa ja edistävät Suomessa harvinaisten kielten käyttäjien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan. Asioimistulkkauksen korkeakoulututkintojen myötä syntyy myös tärkeää tutkimusta. Nyt valmistuneista asioimistulkeista muun muassa Saido Khalif Moalin ja Lul Alasow keräsivät opinnäytetyössään suomi-somali -terveyssanastoa. Hicham Adiouan, Ahmed Cherifi ja M’bark El Mamoun tutkivat lääketieteellistä sanastoa suomeksi ja arabiaksi sekä latinaksi ja englanniksi.

- Ensimmäiset Diakista valmistuneet opiskelijat ovat toimineet myös koulutuksen kehittäjinä. Se on ollut tärkeää tulevia opiskelijoita ajatellen. Diakin opinnoissa ylipäänsä työelämäyhteys on kiinteä, siksi näidenkin opiskelijoiden opinnäytetöistä moni vastaa suoraan työelämän tarpeisiin, kuten kipeästi kaivattu suomi-somali –terveyssanasto, Diakonia-ammattikorkeakoulun osaamisaluejohtaja Kirsi Sirola summaa.

Asioimistulkkauksen tutkinto on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusohjelma on laajuudeltaan 210 opintopistettä, ja opiskelu kestää 3,5 vuotta. Asioimistulkin koulutuksen sisällöissä keskitytään tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan ja ammattietiikkaan sekä erilaisiin asioimistulkkaustilanteisiin. Koulutukseen sisältyy myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja.Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Emmi Jäkkö
Viestintäasiantuntija
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Tel 040 507 6260
emmi.jakko@diak.fi
www.diak.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa valtakunnallisesti viittomakieli- ja tulkkausalan, sosiaali- ja terveysalan sekä kirkon alan ammattilaisia. Diak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.