Romanit halutaan opin tielle – valtakunnalliselle koulutushankkeelle merkittävä EU-rahoitus

Diakonia-ammattikorkeakoulu aloittaa valtakunnalliset toimet romaniväestön koulutustason parantamiseksi. Samalla halutaan kohentaa romanien yhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Tšetanes naal – koulutuspoluilla -hankkeelle on myönnetty merkittävä, yli 870 000 euron ESR-rahoitus. Hankeyhteistyössä on mukana kuntia, kaupunkeja, oppilaitoksia ja romanijärjestöjä eri puolilta Suomea.

Ramona Grönstrand ja Tanja Lindgren osallistuivat tänään Romanikulttuurin ohjaajien päivään Kuopiossa. Koulutuspolkuja sujuvoitetaan myös juuri alkaneessa Diakin koordinoimassa Tšetanes naal - koulutuspoluilla -hankkeessa. Kuva: Sanna Lindgren

Suomen romanien koulunkäynti loppuu edelleen muuta väestöä aiemmin. Peruskoulun päättötodistuksen saa jo valtaosa romaninuorista, mutta vain osa jatkaa peruskoulun jälkeen ammatilliseen koulutukseen. Lukioon jatkaa sitäkin harvempi, ja korkeakoulutus on romanien keskuudessa edelleen harvinaista. Osalta peruskoulu jää kesken tai arvosanat voivat olla niin heikkoja, ettei jatkaminen toisen asteen koulutukseen onnistu.

-          Motivaation ja malliesimerkkien puute ovat tyypillisiä syitä romanien koulun keskeyttämiseen opetushallituksen selvityksen mukaan. Lisäksi perhe perustetaan romaniyhteisössä usein aikaisin, mikä siirtää koulunkäyntiä myöhemmäksi. Monella on uusi herääminen ja polttava tarve noin 30-vuotiaana päästä opiskelemaan, mikä on sinänsä hieno asia, pohtii verkostokoordinaattori Sanna Lindberg Suomen Romanifoorumista.

Nyt käynnistyneellä, valtakunnallisella Tšetanes naal – koulutuspoluilla -hankkeella halutaan kääntää romanien koulutusurat nousuun ja samalla edistää romanien yhteiskunnallista asemaa. Koulutusuralta putoaminen lisää huomattavasti syrjäytymisriskiä ja se on myös keskeinen romanien työllistymisen este.

-          Haluamme edistää korkeakoulutuksessa aliedustettuja ryhmien mahdollisuuksia. Tähtäämme siihen, että romaneilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet opinnoissa etenemiseen ja siirtymiseen koulutusuralla eteenpäin aina korkeakoulutukseen asti, sanoo Diakin vararehtori Pirjo Hakala.

Tietoa romanikulttuurista

Romanifoorumin toiminnanjohtaja Allan Armas Lindberg ei kaipaa romaneille erityiskohtelua tai suuria muutoksia olemassa oleviin järjestelmiin. Kulttuurisensitiivistä näkemystä kylläkin. Tähän hankkeessa pyritään tiedotuksen kautta.

-          Suomessa on vallalla hyvin monokulttuurinen tapa kohdata asioita ja ihmisiä. On tärkeää, että viranomaisilla ja kouluttajilla on taustatietoa, jonka valossa kohdata romaneja työssään, Lindberg pohtii.

Erityisesti koulutusten nivel- ja siirtymävaiheisiin tarvitaan myös konkreettisia toimia ja tukea, jotta koulutusurat eivät katkea. Nuorille sopivia vertaistoiminnan ja yhteisöllisen oppimisen muotoja kehitetään hankkeessa. Yhtenä ratkaisuna Pirjo Hakala mainitsee tukipajat.

-          Pajat ovat yksi ratkaisu kirjallisten tehtävien vaikeuksiin, joita romaniväestöllä on havaittu, ja pajoissa tuetaan myös esimerkiksi modernien oppimisvälineiden haltuunottoa ja monimuotokoulutuksessa opiskelua, Hakala kertoo.

Osaksi yhteiskuntaa

Toiminnanjohtaja Allan Armas Lindberg pitää erittäin tärkeänä sitä, että hankkeeseen rekrytoidaan romanitaustaisia henkilöitä.

-          Ymmärrys ja luottamus löytyy näin paljon helpommin ja tuloksia saadaan aikaan. Esimerkki puhuu puolestaan – romani voi työllistyä. Liian usein nuoret romanit eivät onnistu saamaan edes harjoittelupaikkaa opinnoissaan. Ennakkoluulot puolin ja toisin hidastavat asioita, pohtii Lindberg.

Hanketta on rakennettu tiiviissä yhteistyössä toimijoiden ja kohderyhmän kanssa, minkä Lindberg kokee suurena voimavarana.

-          Olemme yhdessä rakentamassa tätä maailmaa. Enää ei voi jäädä menneeseen, sillä mahdollisuuksia on kyllä olemassa, ja me haluamme olla kertomassa niistä.

Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoiman hankkeen osatoteuttajat ovat Helsingin, Salon ja Tampereen kaupungit, Helsingin Diakoniaopisto, Otavan Opisto ja Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto sekä kansalaisjärjestöt Suomen Romanifoorumi (Fintiko Romano Forum) ja KRIS Etelä-Suomi ry. Hanketta on valmisteltu laajassa verkostossa, jossa on ollut osatoteuttajien lisäksi edustajia romaniasiain neuvottelukunnista, romanijärjestöistä ja eri alueiden romaniyhdistyksistä. Vuosina 2016–2018 toteutettavaa hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Diak hallinnoi parhaillaan myös toista ESR-rahoitteista koulutushanketta (Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla), jossa yhtenä kohderyhmänä on romaniväestö. Hankkeet tekevät yhteistyötä.

Lisätietoa:

Vararehtori Pirjo Hakala, pirjo.hakala@diak.fi, puh. 040 869 6001

Toiminnanjohtaja Allan Armas Lindberg, allan.lindberg@romanifoorumi.fi, puh. 044 2933 947

Kuvat: Sanna Lindgren

Kuvatekstit:

Inga Angersaari kuunteli alustusta Romanikulttuurin ohjaajien päivässä Kuopiossa.

Ramona Grönstrand ja Tanja Svarts Lindgren osallistuivat tänään Romanikulttuurin ohjaajien päivään Kuopiossa. Koulutuspolkuja sujuvoitetaan myös juuri alkaneessa Diakin koordinoimassa Tšetanes naal - koulutuspoluilla -hankkeessa

********************************

Niina Mäenpää, viestinnän asiantuntija

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Puh. 040 507 6260, niina.maenpaa@diak.fi

www.diak.fi

Diak sosiaalisessa mediassa:

www.facebook.com/diakamk

www.twitter.com/DiakAmk

www.instagram.com/diakamk

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon sekä tulkkausalan ammattilaisia. Diak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä hanketyö ovat olennainen osa korkeakoulun toimintaa.

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.

Multimedia

Multimedia