Tampereella aletaan kouluttaa diakoneja ja kirkon nuorisotyönohjaajia

Syksyn 2015 korkeakoulujen yhteishaku on käynnistynyt ja jatkuu 22.9.2015 saakka. Syksyllä haetaan tammikuussa 2016 alkaviin koulutuksiin. Diakonia-ammattikorkeakoululla (Diak) on mukana haussa kymmenen hakukohdetta, jotka kaikki ovat monimuotototeutuksia. Syksyn haussa mukana ovat Diakin sosiaali- ja terveysalan koulutukset, mukaan lukien Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkoihin kelpoisuuden antavat koulutukset.

Haussa olevat koulutukset toteutetaan Diakin kampuksilla Helsingissä, Porissa ja Oulussa. Diakin kampusten ulkopuolella Tampereella aloittavat uutuutena sekä sosionomi (AMK), diakonin että sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaajan koulutukset. Lisäksi monikampustoteutuksena Tampereelta käsin voi opiskella myös sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -tutkinnon, joka sisältää myös lastentarhanopettajan kelpoisuuden.

Työelämällä vahva rooli opinnoissa

Diak on pyrkinyt viime vuosina laventamaan koulutuksiaan myös pysyvien toimipisteidensä ulkopuolelle sinne, missä koulutuksille kulloinkin on tarvetta. Tampereella tammikuussa 2016 käynnistyvä diakonien ja nuorisotyönohjaajien koulutus lähti liikkeelle työelämän toiveista.

-      Tampereella ei ole aiemmin ollut kirkollisia koulutuksia, ja toive näiden koulutusten saamiselle myös Tampereen alueelle tuli seurakunnilta, toteaa kirkko ja yhteiskunta -osaamisalueen johtaja Matti Helin Diakista.

Työelämä on vahvasti mukana Tampereen ryhmien opintojen sisällöissä, ja yhteistyötä kehitetään niin seurakuntien, lukuisien järjestöjen kuin Tampereen kaupungin sosiaalitoimenkin kanssa. Diakin yhteisöpajat ovat yksi tapa yhdistää työnantajien ja opiskelijoiden voimat uudenlaiseksi oppimisyhteisöksi ja konkreettiseksi työpajaksi.

-      Käytännössä työelämän oppeja tuodaan opiskelijoiden arkeen etenkin yhteisöpajojen muodossa. Myös opintojaksojen sisällä on tavanomaistakin enemmän yhteistyötä työelämän kanssa, Helin toteaa.

Myös kansainvälistä yhteistyötä on suunnitteilla Tampereen koulutusavauksessa. Valmistelussa on yhteistyöhanke Manchesterin yliopiston ja hiippakunnan kanssa. Tampereen koulutusten lähiopetus toteutetaan Seurakuntien talossa, Näsilinnankatu 26. Hallinnollisesti Tampereen koulutuksiin haetaan Diakin Helsingin toimipisteeseen.

Syksyn yhteishaku käynnissä 22.9.2015 klo 15:00 saakka osoitteessa www.opintopolku.fi. Diakin koko syksyn tarjonta osoitteessa http://www.diak.fi/hakijalle. Diakin tulkkikoulutuksiin (viittomakieli ja tulkkaus sekä asioimistulkkaus), englanninkieliseen sosionomikoulutukseen sekä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suorittamaan voi hakea seuraavan kerran kevään 2016 yhteishaussa.

Lisätietoja:

Matti Helin, johtaja, kirkko ja yhteiskunta -osaamisalue, matti.helin@diak.fi, puh. 040 534 2426  

Mirva Heikkilä-Tyni, lehtori, kehittämisryhmän vastaava, mirva.heikkila-tyni@diak.fi,

puh. 040 5093403

********************************

Niina Mäenpää, viestinnän asiantuntija

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Puh. 040 507 6260, niina.maenpaa@diak.fi

www.diak.fi

Diak sosiaalisessa mediassa:

www.facebook.com/diakamk

www.twitter.com/DiakAmkwww.instagram.com/diakamk

Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon sekä tulkkausalan ammattilaisia. Diak toimii pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä hanketyö ovat olennainen osa korkeakoulun toimintaa.

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.