TIEDOTE: Diakista valmistuneet edustavat 20 eri kansallisuutta

Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuu vuoden 2015 aikana yli 700 ammattilaista. Joulukuun valmistujaisjuhlaa vietetään perjantaina 18.12.2015, jolloin ammattikorkeakouluopintonsa saa päätökseensä 265 opiskelijaa. Aiemmin vuoden aikana on valmistunut yli 450 opiskelijaa. Uusia ammattilaisia valmistuu pääkaupunkiseudulla, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa.

Diakista tänä vuonna valmistuvat ammattilaiset edustavat kahtakymmentä eri kansallisuutta. Heidän joukossaan ovat myös ensimmäiset englanninkielisen ylemmän amk-tutkinnon suorittaneet kenialaisopiskelijat. Diakin, Arcadan ja kenialaisen Baratonin yliopiston yhteistyökoulutuksesta Master’s Degree in Global Health Care valmistuu perjantaina kuusi asiantuntijaa.

Valtakunnallinen sosiaalialan kouluttaja ja tulkkauksen asiantuntija

Suurin osa Diakista vuonna 2015 valmistuvista ovat sosiaali- ja terveysalalta. Koko vuoden aikana sosionomiksi valmistuneita on 217 ja sairaanhoitajaksi 169. Kirkon alan asiantuntijoita valmistuu yli 50 muun muassa diakonia-alan ja nuorisotyön tehtäviin.

Viittomakieli- ja tulkkausalan ammattilaisia valmistuu vuoden aikana 45. Heidän joukossaan ovat myös ensimmäiset korkeakoulututkinnon suorittaneet puhevammaisten tulkit Suomessa.

Asioimistulkeiksi valmistuneiden työkieliä ovat tänä vuonna olleet arabia, persia, somali, thai ja turkki. Tulkkien tarve on kasvanut turvapaikanhakijoiden määrän kasvun vuoksi räjähdysmäisesti. Diak on ainoa oppilaitos Suomessa, joka kouluttaa asioimistulkkeja korkeakoulutasolla.

Lisätietoja:

Opintoasianpäällikkö Sirpa Leimio, sirpa.leimio@diak.fi, puh. 040 869 6068

********************************

Niina Mäenpää, viestinnän asiantuntija

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Puh. 040 507 6260, niina.maenpaa@diak.fi

www.diak.fi

Diak sosiaalisessa mediassa:

www.facebook.com/diakamk

www.twitter.com/DiakAmkwww.instagram.com/diakamk

Avainsanat:

Yrityksestä

Diak järjestää sosiaalialan, hoitotyön ja tulkkauksen korkeatasoista ammattikorkeakouluopetusta sekä englanninkielisessä koulutusohjelmassa Degree Programme in Social Service. Diakin erityistehtävänä on olla heikoimmassa asemassa olevien auttamisen asiantuntija, kouluttaa moniosaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen sekä toimia alansa kansainvälisenä kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on yksityinen, valtakunnallinen hyvinvointialan ammattikorkeakoulu. Koulutusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa. Diak tarjoaa työelämälle koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita. Opiskelijoita Diakissa on noin 2900 ja päätoimisia työntekijöitä noin 245.

Liitteet & linkit