Digia Oyj puolivuosikatsaus 2018

Digia Oyj
Puolivuosikatsaus
10.8.2018 klo 8.00

Digia Oyj puolivuosikatsaus 2018
Liikevaihto kasvoi 20 % ja liikevoitto 148 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Huhti-kesäkuu 2018

  • Liikevaihto 28,9 (24,4) miljoonaa euroa; kasvua 18,3 %
  • Liikevoitto 1,9 (1,4) miljoonaa euroa; kasvua 38,8 %, liikevoittomarginaali 6,7 (5,7) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,06 (0,05) euroa

Tammi-kesäkuu 2018

  • Liikevaihto 55,7 (46,5) miljoonaa euroa; kasvua 19,8 %
  • Liikevoitto 3,5 (1,4) miljoonaa euroa; kasvua 147,5 %, liikevoittomarginaali 6,3 (3,1) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos 0,10 (0,05) euroa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 11,8 (5,0) %
  • Omavaraisuusaste 52,5 (52,3) %
  • Analytiikkaratkaisuihin erikoistuneen Avarea Oy:n hankinta
  • Tulosohjeistus vuodelle 2018 ennallaan: Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
(Vuoden 2017 luvut oikaistu)

1 000 euroa4-6/20184-6/2017Muutos %1-6/20181-6/2017Muutos %2017 
Liikevaihto 1)28 860 24 389 18,3%55 741 46 548 19,8%94 537 
Liikevoitto 2)1 943 1 399 38,8%3 531 1 427 147,5%1 852 
- suhteessa liikevaihtoon6,7%5,7% 6,3%3,1% 2,0%
Katsauskauden tulos1 490 1 075 38,7%2 593 947 173,7%974 
- suhteessa liikevaihtoon5,2%4,4% 4,7%2,0% 1,0%
        
Oman pääoman tuotto, %   11,6%4,9% 2,5%
Sijoitetun pääoman tuotto, %   11,8%5,0% 3,4%
        
Korolliset nettovelat   14 337 3 329 330,7%4 772 
Nettovelkaantumisaste, %   31,4%7,5% 10,8%
Omavaraisuusaste, %   52,5%52,3% 51,0%
        
Henkilöstön määrä,
kauden lopussa
   1 073 973 10,3%1 005 
Henkilöstö keskimäärin1 069 960 11,4%1 051 928 13,3%954 
Oma pääoma   45 627 44 217 3,2%44 130 
Taseen loppusumma   87 315 84 816 2,9%86 616 
Tulos/osake, eur0,06 0,05 11,6%0,10 0,05 94,1%0,04 

Muutos-%-luvut on laskettu IFRS-oikaistuista luvuista.
1) IFRS 15 -oikaisu konsernin liikevaihtoon: 4-6/2017 -451 tuhatta euroa, 1-6/2017 -808 tuhatta euroa ja koko vuoden 2017 liikevaihtoon -1 685 tuhatta euroa.
2) IFRS 15 -oikaisu konsernin liikevoittoon: 4-6/2017 +25 tuhatta euroa, 1-6/2017 -14 tuhatta euroa ja koko vuoden 2017 liikevoittoon 6 tuhatta euroa.

TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANTA:

”Digian liikevaihto kehittyi toisella vuosineljänneksellä ja koko katsauskaudella vahvasti. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 18,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 28,9 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 55,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi alkuvuonna 19,8 prosenttia, mistä orgaanista kasvua oli 12,6 prosenttia. Kysyntä ja liikevaihto kehittyivät katsauskaudella myönteisesti kaikilla Digian palvelualueilla, ja Verohallinnon kanssa toteutettava tulorekisterihanke tuki liikevaihdon kasvua.

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,9 (1,4) miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuun liikevoitto oli 3,5 (1,4) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liikevoittomarginaali oli 6,7 (5,7) prosenttia ja tammi-kesäkuun liikevoittomarginaali 6,3 (3,1) prosenttia. Liikevoittoa paransivat viime vuoden lopulla käynnistetyt tehostamistoimenpiteet sekä panostukset projektinhallintaan.

Digian strategiana on uudistaa asiakkaiden liiketoimintaa digitalisaation keinoin. Vahvuutemme on kokonaistarjoama digitaalisista palveluista liiketoimintajärjestelmiin ja näiden integrointiin. Tavoitteemme on IT-palvelumarkkinaa nopeampi kannattava kasvu. Katsauskaudella digitaalisten palveluiden uudet asiakastoimitukset etenivät suunnitellusti ja jatkoimme asiakkaille liiketoiminta-arvoa tuottavien toimitus- ja yhteistyömallien kehittämistä. Kysyntä on jatkunut vahvana sekä verkkokaupparatkaisujen että räätälöityjen ratkaisujen alueilla.

Integraatioon ja tiedon hyödyntämiseen liittyvien ratkaisujemme kysyntää tukee datan kasvava rooli digitaalisten palveluiden rakentamisessa. Liiketoimintojen verkottuminen ja organisaatioiden keskinäinen tiedonvaihto lisääntyvät, mikä kasvattaa erityisesti ohjelmistorajapintaratkaisujen kysyntää. Integraatio ja tiedon hyödyntäminen onkin yksi voimakkaimmin kasvavista palvelualueistamme. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ostamamme analytiikkaratkaisuihin erikoistunut Avarea Oy on edelleen vahvistanut asemaamme näillä kasvavan kysynnän alueilla.

Asiakkaamme uudistavat tällä hetkellä toiminnanohjausjärjestelmiään tukeakseen liiketoimintansa digitalisointia asiakasrajapinnassa. Laaja kokonaistarjoama ja syvällinen osaamisemme ovat tässä vahvuuksiamme. Digian valinta Microsoftin vuoden digitalisaatiokumppaniksi osoittaa, että olemme johtava toimija tällä alueella. Katsauskauden jälkeen vahvistimme osaamistamme sopimalla kaupasta, jonka tuloksena Mavisystems Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Mirosys Oy siirtyivät Digia Oyj:n omistukseen 1.8.2018 alkaen. Yhtiöt keskittyvät vaativiin Microsoft Dynamics toiminnanohjaus- ja CRM-ratkaisuihin.

Finanssiliiketoiminnan ratkaisujen ja palvelujen kysyntä pysyi vakaana. Kysyntää pitivät yllä toimintamallien ja järjestelmien kehittäminen vastaamaan digitalisaation, toimialan sääntelyn ja asiakaskäyttäytymisen muutoksiin. Olimme myös mukana useassa hankkeessa, jotka liittyivät finanssimarkkinoiden muutoksiin, kuten Mifid II-, T2S- ja EU:n tietosuoja-asetus GDPR -sääntelyyn.

Tammi-kesäkuussa palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta kasvoi 9,4 prosenttia ja sen osuus oli 46,3 (49,8) prosenttia liikevaihdosta. Digian pidemmän aikavälin tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoiminnan osuutta liikevaihdosta projektivaihetta seuraavilla palvelusopimuksilla, jotka kattavat palvelun koko elinkaaren. Katsauskauden aikana solmimme Gasumin ja St1:n kanssa monivuotiset jatkuvan palvelun sopimukset, mikä osaltaan tukee palveluliiketoiminnan kasvua.

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on edelleen vahvistaa Digian asemaa kotimaisessa IT-palvelumarkkinassa ja jatkaa IT-palvelumarkkinaa nopeampaa kasvua kannattavasti. Uskon, että Digian asiantuntijoiden osaaminen ja laaja palvelutarjonta sekä näiden jatkuva kehittäminen antavat meille tähän hyvät mahdollisuudet.”

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-kesäkuun 2018 liikevaihto oli 55,7 (46,5) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 19,8 prosenttia edellisvuodesta. Tammi-kesäkuussa 2018 tulos verojen jälkeen oli 2,6 (0,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,10 (0,05) euroa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Tulosohjeistus vuodelle 2018 on ennallaan: ”Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna.”

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 10.8.2018 klo 11.00 alkaen hotelli Scandic Simonkentän Tapiola-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Tervetuloa.

Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön internetsivuilla Sijoittajat-osiossa www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot 10.8.2018 noin klo 11.00 alkaen.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä uudistajana Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme yli 1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2017 oli 94,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). www.digia.com

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com