Ketterä kehitys ja palvelumuotoilu tiiviimmin osaksi Puolustusvoimien ICT-projekteja – Digia mentorina ja kouluttajana

Ketterän kehittämisen ja palvelumuotoilun perusteet tulevat tutuksi Puolustusvoimien henkilökunnalle muun muassa erityisen KETTU-koulutuskokonaisuuden kautta.

Puolustusvoimat käynnistä kesällä 2016 KETTU-muutosohjelman, jonka tavoitteena on tuoda ketterä kehitys ja palvelumuotoilu tiiviimmin osaksi Puolustusvoimien ICT-projekteja. Osana tätä muutosohjelmaa Digia on ollut mukana luomassa KETTU-koulutuskokonaisuutta Puolustusvoimien Moodle-oppimisympäristöön.

Kokonaisuus sisältää muun muassa webinaareja palvelumuotoilun menetelmistä ja niiden soveltamisesta. Koulutuskokonaisuus on suunnattu Puolustusvoimien henkilökunnalle sekä kumppaniyritysten edustajille.

”Muutosohjelman yhtenä tavoitteena on käynnistää ajattelutavan ja toimintakulttuurin muutos ICT-kehitysprojekteissa. Palvelumuotoilun työkalujen jalkauttamisen jälkeen on helppo soveltaa uusia menetelmiä ja keksiä kokonaan uusia, juuri omaan toimintaan parhaiten soveltuvia käytäntöjä”, kommentoi Puolustusvoimien eversti Reima Kuutsa.

Osana koulutuskokonaisuutta Digia on myös toteuttanut Puolustusvoimille kypsyystasoanalyysin, joka auttaa Puolustusvoimia seuraamaan projektiensa tilaa.

”Kypsyystasoanalyysin tavoitteena on selvittää, missä kärkihankkeemme ovat tällä hetkellä palvelumuotoilun ja ketterän kehittämisen osalta menossa, ja minne kehityspanokset tällä hetkellä kannattaisi laittaa”, Kuutsa kertoo.

Koulutuskokonaisuuden suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi Digia avustaa Puolustusvoimia mentoroinnin ja lähikoulutuspäivien muodossa, joiden tavoitteena on tukea Puolustusvoimia kohti ketterämpää kehitystä.

”Toiminnan ketteröittäminen on pitkäaikainen prosessi, joka vaatii laaja-alaista näkemystä muun muassa prosesseista, johtamisesta, kulttuurinmuutoksesta sekä työkaluista. Se on iso kokonaisvaltainen muutos, jossa olemme ilolla Puolustusvoimien tukena”, kommentoi johtava konsultti Veikko Nokkala Digiasta.

”Olemme ylpeitä tästä pitkän kumppanuutemme uusimmasta ilmentymästä. Yhteistyö on myös hieno tunnustus Digian osaamiselle palvelumuotoilun ja ketterän kehityksen alueilla”, kommentoi Digian toimialajohtaja Sami Rantanen.

Lisätietoja:

Puolustusvoimat
Reima Kuutsa
Eversti
P. +358 299 577 300

Digia Oyj
Sami Rantanen
Toimialajohtaja
P. +358 40 772 2920

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme lähes 1000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).

Avainsanat:

Yrityksestä

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit