DIGILE kiihdyttää suomalaisyritysten pilviliiketoimintaa

Tiedotusvälineille 16.1.2014

DIGILE Oy:n pilviliiketoiminnan valmiuksia rakentanut FinnCloud1-hanke saa jatkoa. FinnCloud2 jatkaa siitä, mihin kesällä 2013 päättynyt ensimmäinen FinnCloud jäi: nyt haetaan mukana oleville yrityksille uutta digitaalista liiketoimintaa.

”FinnCloud kokonaisuutena on DIGILEn merkittävin ekosysteemiohjelma, joissa kiihdytetään liiketoimintayhteistyön kautta uuden digitaalisen liiketoiminnan syntymistä. FinnCloud1 oli tärkeä askel, jossa parannettiin yritysten valmiuksia pilviliiketoiminnassa, ja kehitettiin yhdessä toimintamallia tällaisiin hankkeisiin. FinnCloud2 vie toiminnan seuraavalle tasolle konkreettisten liiketoimintapilottien kautta”, DIGILEn  liiketoimintaekosysteemeistä vastaava johtaja Jaakko Talvitie toteaa.

Syksyllä 2013 käynnistyneessä  hankkeessa mukana olevat yritykset toteuttavat yhdessä useita yritysvetoisia liiketoimintapilotteja:

  • ·       Knowledge, management and collaboration (Citius Group)
  • ·       Quantified clouds (Codento)
  • ·       Service & cloud interoperability (Cybercom)
  • ·       Secure Cloud (Nordcloud)
  • ·       Crowd-sourced golf media (Viherio Technologies)
  • ·       Open cloud business architecture (Nestronite)

“Ensimmäisessä Finncloud-hankkeessa kehitimme yhteistyökumppaneiden tukemana pilvi-infrastruktuurin automaatiotoiminnallisuuksia  erinomaisin tuloksin. Finncloud2-hankkeessa olemme vastuussa Secure Cloud -liiketoimintapilotista, joka on perusta pilvi-infran käytännön soveltamiselle. Molemmat FinnCloud-hankkeet tukevat erinomaisesti yrityksemme teknologisia valmiuksia laajentua kansainvälisille markkinoille nopeassa tahdissa”, Nordcloud Groupin toimitusjohtaja Esa Kinnunen sanoo.

"Saimme ensimmäisen FinnCloud-hankkeen avulla kehitettyä liiketoimintaamme loistavasti. Nyt alkaneessa toisessa vaiheessa pääsemme yhdessä kumppaniyritysten kanssa jatkamaan kehitystyötä ja auttamaan asiakkaitamme hyödyntämään uusimpia pilviteknologioita. Etsimme myös uusia ajattelutapoja digitaalisten palveluiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi”, Cybercomin pilvipalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Tony Hendrell toteaa.

“FinnCloud2 tarjoaa F-Securelle mahdollisuuden jalostaa maailmanluokan pilvipalveluteknologioita uudentyyppisille liiketoiminta-alueille yhdessä suomalaisten pienyritysten kanssa. FinnCloud2-hankkeen erityisinä vahvuuksina ovat avoimuus ja luottamus, jotka ovat avainasemassa yhteiselle ideoinnille ja pilotoinnille”, toteaa Marko Komssi, jonka vastuulla on edistää F-Securen liiketoiminnallista tutkimusyhteistyötä.

FinnCloud2-hanketta rahoittavat mukana olevat yritykset sekä Tekes.

Hankkeessa ovat mukana Citius Group Oy, Codento Oy, Cybercom Finland Oy, F-Secure Oyj, Nestronite Oy, Nordcloud Oy, Steeri Oy ja Viherio Technologies Oy. FinnCloud2 on avoin uusille partnereille, jotka haluavat tulla mukaan kehittämään yhteistyössä uutta pilviliiketoimintaa.

Lisätietoja:
Jaakko Talvitie, DIGILE
puhelin: 045 133 9951
sähköposti: jaakko.talvitie@digile.fi

DIGILE Oy on digitaalista liiketoimintaa kehittävä ja vauhdittava strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK). DIGILE luo tutkimuksen ja liiketoiminnan ekosysteemejä uuden osaamisen, liiketoiminnan ja työpaikkojen synnyttämiseksi. DIGILEn omistaa yli 40 erikokoista yritystä, yliopistoa ja julkisyhteisöä, joiden määrittelemät strategiset tutkimusalueet ohjaavat toimintaa. DIGILE kokoaa näiden alueiden hankkeita määrätietoisiksi tutkimusohjelmiksi, nostaa innovoinnin rimaa ja tavoitteita, vaikuttaa alan kansainvälisissä hankkeissa ja hakee toiminnalle vaikuttavuutta lisäävän kokonaisrahoituksen. DIGILE tunnettiin aiemmin nimellä TIVIT ja se keskittyi tieto- ja viestintäteollisuuden kehityshankkeisiin. Nimenmuutoksen taustalla oli toiminnan laajentaminen toimialasta riippumatta kaikkeen digitaaliseen liiketoimintaan. Lisätietoja: www.digile.fi .

Avainsanat: