TIVIT käynnisti NFC-tunnistetta hyödyntävien digitaalisten palveluiden ekosysteemihankkeen

Tiedotusvälineille 19.11.2012

FinnTag-ekosysteemihanke tuottaa uuden, entistä paremman tavan tarjota etätunnisteteknologiaa hyödyntäviä kaupallisia tai julkisia digitaalisia palveluita.

FinnTag-liiketoimintaekosysteemi perustuu kolmen suomalaisen yrityksen olemassa oleville liiketoiminnoille ja osaamiselle: Adfore Technologies, Bonwal ja Hansaprint. Lisäksi Forum Virium Helsinki ja Oulun kaupunki toimivat yhteistyössä näiden yritysten kanssa pilotoimalla uusia palveluja. Tällä hetkellä markkinoilta puuttuvat standardoitu ja integroitu palvelukonsepti sekä niihin pohjautuva kaupallinen tarjoama

Fyysiset tunnisteet ja niiden hallinnointi edellyttävät yrityksiltä uudenlaisia prosesseja ja työkaluja.. Näiden avulla potentiaalisten palveluntarjoajien on helpompi määrittää, hankkia ja ottaa käyttöön uusia NFC:hen perustuvia digitaalisia palveluja kustannustehokkaasti ja nopeasti, ilman räätälöintiä. FinnTag-ekosysteemin tavoitteena on luoda uudenlainen, NFC:tä hyödyntävä palvelutarjoama vähittäiskaupan ja kaupunkipalveluiden alueille.

”NFC tuo kuluttajille yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä keinoja hyödyntää paikallisia digitaalisia sisältöjä ja palveluita, esimerkiksi paikallisia tarjouksia, julkisen liikenteen aikatauluja, sekä käyttäjien palautekanavia. Uskomme vahvasti, että tämä ekosysteemihanke innovoi ainutlaatuisia uusia palveluita ja luo uutta liiketoimintaa”, kertoo Markus Tallgren, Adforen toimitusjohtaja. 

NFC-toiminnallisuus on nopealla tahdilla tulossa älypuhelinten ja tablettien standardiominaisuudeksi. NFC yhdistää fyysisen maailman ja mobiilipalvelut helpolla ja käyttäjäystävällisellä tavalla. Tarvitaan kuitenkin  uudenlaisia liiketoimintamalleja ja arvoverkostoja, jotta saadaan synnytettyä elinkelpoista NFC:hen perustuvaa liiketoimintaa.

FinnTag-ekosysteemihankkeen kesto on 15 kuukautta. Hankkeen aikana osapuolet pilotoivat uusia digitaalisia palveluita vähittäiskaupan alalla sekä kaupunkiympäristössä liittyen tapahtumiin ja paikallisiin palveluihin.

Lisätietoja:

Jaakko Talvitie
johtaja, liiketoimintaekosysteemit
TIVIT
p. 045 133 9951
jaakko.talvitie@tivit.fi

Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy on ICT-alan strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK). TIVIT luo tutkimuksen ja liiketoiminnan ekosysteemejä uuden osaamisen, liiketoiminnan ja työpaikkojen synnyttämiseksi. Toiminnan perustana ovat TIVITin omistavien yli 40 erikokoisen yrityksen, yliopiston ja julkisyhteisön määrittelemät strategiset tutkimusalueet. TIVIT kokoaa näiden alueiden hankkeita määrätietoisiksi tutkimusohjelmiksi, nostaa innovoinnin rimaa ja tavoitteita, vaikuttaa alan kansainvälisissä hankkeissa ja hakee toiminnalle vaikuttavuutta lisäävän kokonaisrahoituksen. Lisätietoa: www.tivit.fi.

Avainsanat: